english
21.01.2012
Ara Rapor Hazırlamak
Yüksek Lisan ve Doktora için örnek ara rapor şablonudur. Üniversiteye göre farklılık gösterebilir. Çıktı almak için PDF idir.  >>
21.01.2012
İçindekiler Bölümü
  Tezin İçindekiler Dizininde Sayfaların Numaralandırılması   İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...................................................................................................... i İÇİNDEKİLER............................................................................................ ii   >>
21.01.2012
Tez Kapak Örnekleri
Örnek tez kapağını indirmek için tıklayın. Ölçüleri verilmiştir, bilgileri değiştirmeniz yeterli olacaktır.              >>
21.01.2012
Yazar soyadı büyük harflerle yazılır. Kaynak sırası soyadına göre yapılır. Eser adı bold karakter yapılır. Diğer yazım sırlamaları aşağıda örneklenmiştir. Bu örnek Gazi Üvi. Sos. Bl. Ens. yönergesine göre düzenlenmiştir.   AKDOĞAN,  Nalan,  TENKER,  Nejat;  Finansal  Tablolar    >>
21.01.2012
Tez Yazım Kuralları
  Kılavuzun içeriğine erişmek için tıklayın.   İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ......................................................................... 1   2. TEZ HAZIRLAMA ..................................................... 2 2.1 Konu Seçimi .......................................................... 3 2.2 Ko  >>
21.01.2012
Tez Yazım Kuralları
  Örnek Yazım kılavuzunda yer alan tabloları daha sağlıklı incelemek için tıklayın.  T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI   1. AMAÇ VE KAPSAM Bu   Tez/Rapor   Yazım   Esaslarının   amacı;  &nb  >>
21.01.2012
Tez Kapak Örnekleri
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönergesine göre...     Enstitüye teslim edilen tezler Arş. Gör.'ler tarafından kontrol edilecek ve eksiklikleri gidermeleri için öğrencilere bilgi verilecektir. Kontrol aşamalarını tamamlanması ile Kontrol Formu Arş. Gör. tarafından imzalanacak ve tü  >>
21.01.2012
Tez Yazım Kuralları
  T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SUNUM Bu yazım kılavuzu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün anasanat/anabilim dallarında hazırlanacak olan Lisansüstü tez  >>
21.01.2012
Tez Kapak Örnekleri
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yönergelerine göre izlenecek yol... Kapak Yemin Belgesi Tutanak (Yüksek Lisans / Doktora) İçindekiler Tez Kaynakça Özgeçmiş Özet A  >>
21.01.2012
Tez Aşamasına Geçerken
  Seminer dersi (doktora programları haricinde) dahil olmak üzere bütün derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler tez önerilerini tez danışmanlarına teslim etmelidir. Tez danışmanı öğrencinin tez önerisini üst yazıyla bölüm başkanlığına yazar ve bölüm başkanlığı tarafından yazı enstitüye ula  >>
21.01.2012
Tez Konusu Belirlemek
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı için hazırlanmış bu klavuzdan örnek olrak yararlanıp konu belirleme mantığı, araştırma alanı oluşturma hususunda sizlere yardımcı olacaktır. A. GENEL BİLGİLER İktisat bölümünde doktora yapan her öğrenci yeterlilik aşamasını takip eden altı ay içeris  >>
21.01.2012
Tez Konusu Belirlemek
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı için hazırlanmış bu klavuzdan örnek olrak yararlanıp konu belirleme mantığı, araştırma alanı oluşturma hususunda sizlere yardımcı olacaktır. A. GENEL BİLGİLER Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapan her öğrenci ders aşam  >>
21.01.2012
Tez Aşamasına Geçerken
Başvurular için örnek teşkil etmektedir. Bu şartlar Süleyman Demirel Üniversitesi için geçerlidir. Diğer üniversiteler için kendi sayfasına bakınız.... 1. Yüksek Lisans programlarına ait başvuru tarihleri ve koşullarını nereden öğrenebilirim? Lisansüstü programlarına öğrenci kontenjanları ile lisa  >>
21.01.2012
Tez Aşamasına Geçerken
Doctor of Philosophy (PhD), akademik yetkinliğin ve entelektüel birikimin en son aşamalarından birisidir. PhD yapan bir kişi ders izlemekten çok araştırmaya ağırlık verir. Yurtdışında yapılan bir PhD programı  çok büyük avantajlar sağlar. Modern ve bilgiye dayalı bir iş ve akademi dünyasında yaşıyoruz, bu nedenle PhD sadece üni  >>
21.01.2012
Tez Aşamasına Geçerken
Yurtdışında Yüksek Lisans eğitimi, Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra ülkelere göre full-time 1 veya 2 yıl devam etmektedir. Bazı ülkelerde 1,5 yıl sürmektedir. Part-time yüksek lisans programları ise 2-4 yıl arası devam edebilir. Ancak, öğrenci vizesi gerektiren ülkelerde Türk öğrenciler sadece “full-time” maste  >>
1