english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
Tez Konusu: Bilişim teknolojilerinin olanakları ile dijital olarak yeniden üretilip ağlarla dağıtılabildiği çağda sanat yapıtı
Dalı: Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
Danışman: İnci Eviner
Hazırlayan: İbrahim Orton Akıncı
Yer / Tarih: İstanbul/2004

 

İÇİNDEKİLER
 
RESİM LİSTESİ
 
ÖNSÖZ
 
ÖZET
ABSTRACT
 
1. GİRİŞ
1.1 Walter Benjamin'in "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı" Adlı Metninin Temel Kavranılan ve Bunların Bu Çalışmadaki Karşılıkları
1.2 Bilişim Çağında Üretim, Çoğaltım ve Dağıtım
2. KONUYLA İLGİLİ DAHA ÖNCE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
2.1 Walter Benjamin'in "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı" Makalesi'nin Değerlendirilmesi
2.2 Walter Benjamin'in Makalesini Temel Alarak, Yapıt ve Dijital Teknoloji İlişkisini İnceleyen Diğer Çalışmalar
 
3. DİJİTAL ÜRETİM
3.1 Müellif
3.2 Açık Kaynak Pratiği Üzerinden Kolektif Üretim
3.3 Hazır Nesne, Kendine Maletme, Kolaj
3.4 Örnekleme (Sampling), Döngü (Loop) ve Remiks
 
4. DİJİTAL ÇOĞALTIM
4.1 Dijital Yeniden Üretim - Dijitalleştirme
4.1.1 Nesnenin Yok Oluşu
4.2 Dijital Kopyalama
4.2.1 El ile Çoğaltmada, Makineler ile Çoğaltmada ve Dijital Çoğaltmada Hakikilik Kavramı
4.2.2 Dijital Kopyalamada Kalite, Maliyetsizlik, Kolaylık ve Hız
4.2.3 Çoğaltma (Multiple) Kavramı İçin Yeni Bir Olanak Olarak Dijital Kopyalama
4.2.4 Telif Haklan ve Dijital Kopyalama
4.2.4.1 Kopyalamaya Karşı Korumayı En Aza İndiren Yasal Düzenlemeler
4.3 Dijital Format Dönüşümü
4.3.1 Müziğin Dijital Format Dönüşümü
4.3.2 Sinemanın Dijital Format Dönüşümü
 
5. DAĞITIM
5.1 Mekanik ve Analog Teknolojilerde Dağıtım
52 Dijital Teknolojilerde Dağıtan
5.2.1 P2P (Peer 2 Peer) Dosya Paylaşımı
5.2.2 Armağan Ekonomisi
5.2.3 Ağ Ekonomileri
5.2.4 Yapıt ve Değer
5.2.5 Kablosuz Ağlar
 
6. SONUÇ
KAYNAKLAR
EKLER
Eki Resimler.
Ek 2 Terimler Listesi
ÖZGEÇMİŞ

 

ÖZET


Bu tezin amacı; bilişim teknolojilerinin, bir yapıtın üretilmesi, çoğaltılması ve dağıtılması aşamalarında sunduğu yeni olanakların ortaya konulması ve sanatın, yaşanan bilişim pratiğinin politikasını oluşturmak konusundaki yükümlülüklerinin neler olabileceğinin araştırılmasıdır.

Bu çalışmada bilişim teknolojilerinin olanakları ile üretim, "açık kaynak pratiği", "kolektif üretim" ve "müelliflik" kavramlarına vurgu yapılarak açıklanıyor. Sanatta yeni yöntemler olarak "sampling", "remiks" ve "döngüler", sanatın "hazır nesne", "kendine maletme" ve "kolaj" kavranılan ile ilişkilendirilerek açıklanıyor. "Dijital çoğaltan" kavramı, bir yapıtı dijital formata dönüştürmek olan "dijital yeniden üretim", bir eş üretme olan "dijital kopyalama" ve dijital formattaki bir yapıtm farklı amaçlar için kullanılabilecek farklı bir dijital formata dönüştürülmesi olan, "dijital format dönüşümü" olmak üzere üç başlıkta inceleniyor. Dijital yeniden üretim, hayatin çeşitli alanlarında giderek nesneden bağımsızlaşma ile ilişkilendiriliyor. Dijital kopyalama, "hakikilik", "kalite", "hız", "maliyetsizlİk" ve "kolaylık" kavranılan ile açıklanıyor ve Beuys'un kullandığı "çoğaltmalar" için dijital kopyalama ve dağıtımın yeni olanaklar sunduğuna işaret ediliyor. "Telif Haklan" ile "copyleft" olarak adlandırılan ve yapıt üzerindeki korumayı en aza indiren yasal düzenlemeler de bu başlık altına tartışılıyor. "Dijital Format Dönüşümü" başlığı altoda da mp3 ve divx formatlannm kültür endüstrisinin gelirlerine karşı oluşturdukları tehdit anlatılıyor.

Bu çalışmada bilişim teknolojilerinin dağıtım için sunduklarına, birbirlerine kablosuz olarak bağlı bilgisayarların oluşturduktan ağların, enformasyona her an her yerde ulaşım için sundukları olanaklar çerçevesinden bakılıyor. Enformasyonun internet üzerinden dağıtımında çok önemli bir araç olan P2P dosya paylaşım yazılından, armağan ekonomisi ile temellendirilerek anlatılıyor. Bu bölümde ayrıca bilişim teknolojilerinin sunduğu pratiğin yapıtm değeri üzerindeki etkileri de incelniyor.

Sonuçta, bilişim teknolojilerinin politikasını üretmenin, sanatçılar için bir uğraş alam olması gereketiğinin altı çizliyor.

Anahtar Kelimeneler: "bilişim teknolojileri", "üretim", "çoğaltım", "dağıtım", "yapıt"

 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">