english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Tez Konusu: Dijital Sanatlarda Bedenin Kullanımı
Dalı: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
Danışman: Mehmet Cem Pekman
Hazırlayan: Gülizar Çuhacı
Yer / Tarih: İstanbul/2007

Beden, batılı düsünceye uzun yıllar etki eden Kartezyen düsüncenin zihin ve beden dualitesi sebebiyle, son yıllara dek sosyal bilimler alanında ihmal edilmistir. Bedenin bu sosyal bilimler içinde “olmama” ya da “gömülü” olma durumu, postmodernist kuramlardan teknolojik ilerlemelere, tıp alanındaki buluslardan sanatsal eylemlere kadar birçok disiplinin, bedenin; biyolojik, kuramsal ve kültürel olarak yeniden yazılımına katılmasıyla sona ermistir. nsanın sanat ile olan bagını, teknolojinin sanatsal sürece ve eyleme katılımıyla kuran dijital sanat ise, fizik ve sosyal bilimler bulgularından esinlemekle kalmayıp, bedene -ve bedenin yokluguna-, bedenin tüm duyularına iliskin çagdas bilgiyi, bakısı ve bilinci, kendi özüne içkin kuramlar ve kavramlarla degistirmekte, dönüstürmektedir. Dijital sanat, bilim ile kesisimlerini, bedenin somut ve soyut yaratımına ısık tutacak sekilde güçlendirmekte, gelistirmekte ve insanın çevresiyle, bilgiyle, teknolojiyle ve bunların sonucunda öz bilinci ile olan etkilesimini sorgulamaktadır. Dijital teknolojiler bedeni yeniden yazmakla kalmayıp onu soyut ve somut olarak yeniden yaratmakta; bedene fiziksel, psikolojik ve sosyolojik deneyimlemeler yasatmakta; bedensel duyulara iliskin göndermeleri, sosyal bilimlerin bulgularına kosut olarak artırarak, duyuların yasamı deneyimlemede birer uzantı (extension) haline gelmesini saglamakta; bedenin makineler ve bilgilenim (enformasyon) ile etkilesimini fiziksel bir gerçeklige dönüstürmektedir. Özellikle görme ve isitme biçimlerimizi açan, tanımlayan kültürel çalısmaların yakın gelecekte yetersiz kalacagı ve dijital sanatsal okumalar için duyulara iliskin yeni kültürel çözümlemelere ihtiyaç duyulacagını düsünülmektedir. Bu yogun etkinin ve duyusal kültürel dinamiklerin yapılandırılması ise, öncelikle bedenin dijital sanatta kullanımına iliskin çok yönlü, disiplinlerarası bir çalısmayı ve analizi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu çalısma duyulara iliskin kültürel çalısmaların alt yapısını olusturabilecek sekilde bedeni dijital sanatta ele alınısıyla açmayı, çözümlemeyi ve konumlandırmayı hedeflemektedir. 

/ext/belgeler_v_e.swf">