english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Türk çini sanatı teknikleri ve mozayik tekniğinde üretilen çinilerin günümüz dekorasyonunda kullanımı üzerine öneriler
Dalı: Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı
Danışman: İsmail Öztürk
Hazırlayan: Hadiye Kılıç Güvenateş
Yer / Tarih: İzmir/1996

ÖZET

Kullanılan eşyaları süsleyerek onlara hoş bir görünüm kazandırmak insanların ilk arzularından biri olmuştur.Süsleme ve bezeme çini sanatını görsel anlamda ifade etmekle beraber, ayrıca özünde sanatsal bağlamda bir iç zenginliğinde bulunmaktadır.

Çini üretiminde kullanılmakta olan birçok teknik vardır.Bunlardan yalnızca biri olan mozayik çini tekniği bu araştırmanın özünü oluşturmaktadır.Mozayik çini tekniği ile günümüz sanat ve dekor anlayışına yaklaşılmaya çalışılmış, bu konuda gerek uygulamalı çalışmalarla, gerekse çağdaş mimari bir mekan üzerinde örneklendirmeiere gidilmiştir. Böylelikle günümüz sanat ve uygulama alanına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Üç bölüm halinde sunulan bu çalışmanın, I.Böîümde; cini üretiminde kullanılan teknikler teknolojik özelliklerine göre sınıflandırılarak incelendi.

II. Bölümde; mozyik tekniğinin gelişimi içinde kullanım alanları tesbit edildi, dekoratif anlamdaki yeri tartışıldıktan sonra dekorasyonla ilgili genel bilgiler verildi.

III. Bölümde ise; mozayik tekniğinden yola çıkılarak oluşturduğum uygulamalardan örnekler verildi.Bu düşünceler ışığında çağdaş mimari bir mekanda kullanılmak üzere tasarımlar sunuldu.

Sonuç olarak ; çini sanatı iyi bir gözlem ve köklü bir araştırmayla günümüz insanın beğenisine hitab eden bir yapıya kavuşturulması mümkündür.

/ext/belgeler_v_e.swf">