english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Çinilerde kullanılan klasik Kütahya çini desenleri
Dalı: Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı
Danışman: Tevhide Özbağı
Hazırlayan: Zeynep Akbaş Uyanık
Yer / Tarih: Ankara/2006

ÖZET
Araştırmada, geleneksel sanatlarımızdan biri olan çini sanatıyla ilgili literatür taraması yapılarak, klasik Kütahya çini desenlerini kullanarak üretim yapan atölyeler, Kütahya çini müzesi ve özel koleksiyonlardaki klasik Kütahya çinilerine ulaşılarak bunların ışığı  altında, çinilerde kullanılan klasik Kütahya çini desenleri değerlendirilmiştir.

Ara tırmanın evrenini, Kütahya çini müzesinde yer alan çiniler, Kütahya’daki klasik Kütahya çinileriyle süslü tarihi eserler, özel müze ve koleksiyonlardaki klasik Kütahya çinileri ile günümüzde klasik Kütahya çini desenlerini kullanan atölyeler oluşturmaktadır. Ara tırmanın evreninden Kütahya çini müzesindeki 12 eser, Rıfat Çini özel koleksiyonundan 20 eser, Suna ve İnan Kıraç vakfı özel koleksiyonundaki 12 eser, Yetik çiniden 3 adet çini deseni, Elhamra çiniden 15 tane klasik Kütahya çini deseni, Azim çiniden 7 adet çini deseni araştırmada örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada yer alan 33 desenin çizimleri, 69 çininin de foto raflarıyla birlikte özellikleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Yapılan araştırma 5 bölümden ve 155 sayfadan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda

1) Kütahya Ticaret Odası’na kayıtlı 108 atölyeye ulaşılmış , bu atölyelerden biri kapanmış , ikisi faaliyet gösteren üç atölyenin klasik Kütahya çini desenlerini kullandıkları tespit edilmiş tir. Faaliyet gösteren diğer atölyelerin ise sipariş olduğunda klasik Kütahya çini desenleri ile üretim yaptıkları atölyelerle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşılmıştır.

2) Klasik Kütahya çini desenleri İznik desenlerinin yanında daha kaba, estetik açıdan göze daha az hitap etmesi ve talebin İznik desenlerine göre az olması bu desenlerin atölyeler tarafından tercih edilmemesine neden olmaktadır.

3) Faaliyet gösteren atölyelerin en çok tercih ettikleri klasik Kütahya çini desenleri karanfil, yıldız geçme, elhamra olarak bilinen desenlerdir.

4) Günümüzde Kütahya da üretilen çinilerde çoğunlukla İznik çini desenlerinin kopyaları ve bunlardan üretilen yeni kompozisyonlar kullanılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak araştırmacı tarafından ortaya konulan önerilere yer verilmiştir.

/ext/belgeler_v_e.swf">