english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Batı Sanatında Rönesans'tan Günümüze Resim Eğitiminde Geleneğin Payı
Dalı: Resim--İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Danışman: Fahri Sümer
Hazırlayan: Aysun İçsel
Yer / Tarih: İzmir/2007

Dogadaki hiçbir sey yoktan var olmayacagı gibi, sanatçılarda eserlerini yoktan var etmezler. Üretirken sürekli olarak diger sanatçılara ve geçmisteki sanatsal geleneklere özenirler. Gelenege karsı dururlarken bile, sanatçılar ona bagımlılıklarını gösterirler. (Woodford, 1983: 75) “Hatta Lichtenstein’in dedigi gibi “açıkça alay ettigim seyler aslında hayran olduklarımdır.” En büyük ve en orijinal ressamlar, hatta en çok hayrete düsüren yenilikçiler dahi gelenege duyarlıdırlar.” Gelenek halen geçerli ve güncel olan modeller önümüze koymaktadır. Bu modeller tarihsel sürekliligi saglamakta, bir anlamda yapılması planlanan bir isin üretiminde rehberlik yapmaktadır. Bu arastırmada sanatçıların Rönesans’tan günümüze degin kendi espas anlayıslarını olusturmak için degisik zaman ve cografyalardaki kültürlerin resim alanındaki verilerinden nasıl etkilendikleri incelenmistir. Her zaman için güncelligini koruyacak bir problem olan gelenek konusu ve resim egitimindeki yeri tartısılmıstır. Bu anlayıs, gelenekle bagların azaldıgı modernite de; deneysel çalısmaların, yaratıcılıgın ve degisik teknolojik uygulamaların ön plana çıktıgı çagdas sanatın; modernist ve post-modernist tavırlarında degisik görünüm ve anlamlar kazanarak ortaya çıkmıstır. Modernizm de gelenegin etkisi hazmedilmistir: Örnegin Rembrandt etkilendigi tüm sanatçıları kendi tarzı içinde sentezledigi için, onun resimlerine bakarak kimden etkilendigini anlamak zordur. Ancak modernizmde örtülü olan gelenek etkisi, post- modernizm de ise açıkça vurgulanmıstır. Sonuç olarak degisik zaman ve cografyaların kültürlerinin verilerinden özgün bir kisilik olusturabilmek için (Sümer, 1990: 48) “… antikite kaynaklı Rönesans’tan günümüze, batı resminde olusan temel tasarım elemanlarının, -çizgi, renk, valörgramerlerinin deneysel olarak yorum baglamında irdelenmesi gerekir. Canlı, cansız modellerin yanı sıra antik Yunan heykellerinden, Rönesans ustalarından etütler yapmak, bir yetenegin kopya alanında bilinçsiz virtiyozite gösterisi için degil, dogayı Yunan sanatından, Rönesans ustalarından yorumlamayı ögrenmek içindir.” Bu süreç içinde stilizasyon, deformasyon, mecaz, kompozisyon gibi kavramların anlasılması gerekir. Bu nedenle müzeler ve kütüphaneler, günümüz resim egitiminin ayrılmaz birer parçası olarak karsımıza çıkar. 

 /ext/belgeler_v_e.swf">