english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Tez Konusu: Çağdaş Sanatta İfade Aracı Olarak Beden
Dalı: Resim Anasanat Dalı
Danışman: Belirtilmemiş
Hazırlayan: Belirtilmemiş
Yer / Tarih: Bolu/2011

Beden, insanın maddi bölümüdür ve iki ayrı cinsiyetle tanımlanır. Beden bilinç içerigine de sahip oldugu için nesneler dünyasında kendini ayrı bir varlık olarak gerçeklestirir. Bilincin kurgulama özelligine sahip olması onu etken bir varlık olarak öznelestirir. Bilincin çevreyle olan iliskisiyle de toplumsal bir varlık haline gelen insan, toplumsal olguda degerler ortaya koyar, bu degerlerin tasıyıcısı rolünü üstlenir. Çagımız toplumsal yasamının bir gösteriye dönüsmesiyle sanatçılar da bedeni sanat nesnesi olarak kullanmaya baslar. Dönem sanatçılarının bir kısmının sanat nesnesi olarak bedene yönelmesi 1960’larda baslar. Sanatın disiplinlerarası açılıma ulasmasıyla teatral bir gösteriye dönüsen etkinlik birlesik sanat yapıtı niteligi (disiplinlerarasılık) kazanır. Bedenden hareketle eyleme yönelen gösteri sanatçıları yapıt içerisinde beden varlıgına dikkat çeker. Eylem aracılıgıyla bedene yönelen sanatçıların siddet içeren gösterileri ise iktidar karsısında öteki olarak kurulan bedeni yeniden kurmayı amaç edinirler. Sanatçılar bedenle gerçeklestirdigi etkinliklerde izleyicinin katılımına olanak sagladıgı gibi çagın ortaya koydugu görüntüleme tekniklerinden de yaralanırlar. Çogul uzam içerisinde gerçeklestirilen uygulamalarda dolayımsız olarak yer alan beden, çagımız resim sanatçılarını da etkileyen nesne konumunu sürdürmektedir. Gelenegin yöntemlerine baglı kalan çagımız resim sanatçıları bedeni plastik bir biçimlemeden öte içsel gerçekliginin ‘ten’e, ‘et’e yansımasını gösterir. Resim sanatçıları, bedeni arzulanan bir nesne olmasının dısında onu cinsel kuram baglamında degerlendirir. 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">