english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Medya Estetiği ve Geleceğin Projelendirilmesi
Dalı: Sinema-Tv Anabilim Dalı
Danışman: R. Simber Atay
Hazırlayan: Sadık Tumay
Yer / Tarih: İzmir/2002

İÇİNDEKİLER
MEDYA ESTETİĞİ VE GELECEĞİN PROJELENDİRİLMESİ
YEMİN METNİ
TUTANAK
ÖZET
ABSTRACT
SUNUM
İÇİNDEKİLER
ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
MEDYA ESTETİĞİNİN BİLEŞENLERİ


1.1 MEDYA’NIN KISA TARİHÇESİ
1.1.1 Medya’nın Nosyonu:
1.1.2 Klasik Mitolojik Kökenler :
1.2 İDEOLOJİK YAPILANMA
1.2.1 Medya Estetiği Tasarımı Olarak Politik Manifesto
1.2.2 Kontrol Mekanizmaları Ve RTÜK
1.2.3 Popülist Felsefe
1.2.4 Medya Patronu
1.3 Mc.LUHAN FENOMENİ
1.3.1 İllüzyon Mühendisliği
1.3.2 Replika
1.4 TEKNOVİZYON
1.4.1 Entellektüel Çözülme
1.4.2 Estetik Proje

 

İKİNCİ BÖLÜM
MEDYA’DA REKLAM SÖYLEMİ VE İKİ ÖRNEK PROJE ANALİZİ

2.1 MEDYA’DA REKLAM SÖYLEMİ
2.1.1 Medya’nın Reklamlaşması
2.1.2 Sunum Standartları
2.1.3 Sunum Platformları
2.2 ÖRNEK PROJE 1 : TURKCELL VE REKLAM PROJESİ
2.2.1.Turkcell Hazır Kart Reklam Kampanyası(Özgür Kız)
2.2.2 Turkcell Faturalı Hat Kampanyası (Cell- O)
2.3 ÖRNEK PROJE 2 : TELSİM VE REKLAM PROJESİ
2.3.1 Telsim Hazır Kart Reklam Kampanyası (MY CEP)
2.3.2. Telsim Faturalı Hat Kampanyası (2053 İstanbul)
SONUÇ
KAYNAKLAR
EKLER

ÖZET

Medya Estetiği gerçekliğin ekonomik, politik, kültürel, estetik dönüşümünün bir agorası olması ve bunun toplumsalın projeksiyonunu içermesi, nitel ve nicel taraflarıyla gözlemlenebilen sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Medya kelimesinin etimolojik kökeninin yol açtığı panaromanın genişliği göz önünde bulundurulduğunda çok taraflı disipliner özellikler taşımaktadır. Estetik ise gerçekliği dönüştürmenin yaratıcılık düzlemidir. Zamanımızda teknoloji bu dönüştürmeyi, analitik olabilirliklerinin içinde medya organizasyonuna dahil ederek, medya estetiğinin ortaya çıkma sebeplerinden biri olmuştur.

Medya belirleyici bir üretim alanı olması dolayısıyla ekonomi politik sistemdir. Böylece üretim biçiminin, yönetim biçimini tayin edici klasik kuralı, zamanının şartlarına uygun olarak medya tasarımıyla son derecede ilintilidir. Medya tasarımları, zamanın kipleri arasında dolaşılmasına müsait yapısıyla hem artı değer üretmekte, hem de geleceği projelendirici vizyona meşru zemin yaratmaktadır. Medya Estetiğinin, geleceği projelendirmede ki boyutunun bu anlamda analiz edilmesi ve tanımlanması zaruri yeti ortaya çıkmaktadır.

Teknik koşulların oluşturduğu olanaklar çerçevesinde, coğrafyalar üstü konumuyla medya estetiği global dünya dilinin iletişimini sağlayan, makro bir tasarımdır. Tasarımın evrenselliğinde, insanlığın ortak kodlarını barındıran mitolojinin belirleyici bir beslenme kaynağı oluşturduğu görüşündeyiz.

Medya Estetiği ayrıca yaşama bakış açılarının modern söylemlerini ortaya koymaktadır. Popülerleştirilebilen bir tasarım olarak felsefesini kitlelerle olan tecimsellik bağlantılarıyla rejenere edebilecek liberal esnekliğe sahiptir. Bu yönleriyle medya estetiğinin kuratörleri, sıradan kapitali temsil eden burjuvazi değildir. Bunlar geleceği projelendirme yetisine sahip, illüzyon mühendislerinin olasılıklarını realize edecek düzlemlere yatırım yapmaktan kaçınmayan gelecekçilerdir.
Mc.Luhan'dan sonra klasik iletişim kuramlarıyla açıklanamayacak derecede yaratıcılık sınırlarının zorlanması nedeniyle, estetik projenin entelektüelleri bile şaşkına çeviren stratejiler uygulaması medya estetiği nosyonunun ne kadar avangard olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Geleceğin optimismine inanan bu sürekli devrimciliğin replikasının sürdürülebilirliği, post kapitalist ekonomi politiğin estetiğinin, yaratıcılık kriterleri dolayısıyla mümkündür. Bu belirlemelerin ışığı altında, Turkcell ve Telsim firmalarının reklam stratejileri gereği iki farklı reklam örneği üzerinden medya estetiğinin biçimlenişi ve geleceği projelendirici tasarımları analiz edilmiştir.