english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Landscape Fotoğrafı ve 1970 Sonrası Dönüşümler
Dalı: Sinema-Tv Anabilim Dalı
Danışman: R. Simber Atay
Hazırlayan: Işık Özdal
Yer / Tarih: İzmir/2002