english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Geleneksel Karacasu Çömlekçiliği
Dalı: Seramik Anasanat Dalı
Danışman: Halil Yoleri
Hazırlayan: Aysun Kişioğlu
Yer / Tarih: İzmir/2006

İÇİNDEKİLER
GELENEKSEL KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ
YEMİN METNİ
TUTANAK
Y.Ö.K. DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU
ÖZET
ABSTRACT
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARACASU
1.1. COĞRAFİ KONUM
1.2. KARACASU TARİHİ
1.3. KARACASU VE AFRODİSİAS
İKİNCİ BÖLÜM
GELENKSEL KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ
2.1. HAMMADDE VE KAYNAKLARI
2.2. ÇAMUR HAZIRLAMA
2.3. ŞEKİLLENDİRME
2.4. ÇARKTA KULLANILAN ALETLER VE YÖRESEL İSİMLERİ
2.5. KARACSU ÇÖMLEKÇİLİĞİNDE ASTAR
2.5.1. Karacasu Astarlarının Günümüz Koşullarında Değerlendirilmesi
2.6. KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİNDE DEKOR
2.6.1. Dekorlamada Kullanılan Aletler
2.6.2. Dekorlama Teknikleri
2.6.3. Dekorlama Yapılan Formlar
2.7. KARACASU ÇÖMLEK ATÖLYELERİNDE ÜRETİMİ YAPILAN KULLANIMA YÖNELİK PİŞMİŞ TOPRAK KAPLAR