english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Rezinat Lüsterlerinin Araştırılması ve Uygulanması
Dalı: Seramik Anasanat Dalı
Danışman: Sevim Çizer
Hazırlayan: Nevcihan Özalp
Yer / Tarih: İzmir/2004

İÇİNDEKİLER
REZİNAT LÜSTERLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI
YEMİN METNİ TUTANAK
Y.Ö.K. DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU
ÖZET
ABSTRACT
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
LÜSTERLER
1.1.TANIM
1.2.TARİHÇE
1.3. LÜSTER OLUŞUMUNDA ÇEŞİTLİ SINIFLANDIRMALAR
1.4. PİŞİRİM YÖNTEMLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
1.5.İNDİRGENME
1.6. İNDİRGEN VE YÜKSELTGEN LÜSTERLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
1.7. İNDİRGEN ORTAM LÜSTERLERİNİN TİPLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSELTGEN ORTAM LÜSTERLERİ
2.1. YÜKSELTGEN ORTAM LÜSTERLERİNİN
SINIFLANDIRLMASI
2.2. REZİNAT LÜSTERLERİ
2.2.1. Rezinat Lüsterlerinde Islak Yöntem
Reçine Sabunu
Metal Rezinatların Hazırlanması
2.2.2. Rezinat Lüsterlerinde KuruYöntem

2.2.3. Hainbach’ınKuruYöntemleLüsterTarifleri

2.2.4. Metal Rezinatların Bizmut Ve Kurşun Rezinat İle İşleminin

Renk İlişkileri

2.2.5. Çeşitli Lüster Uygulamaları

2.2.6. Sıvı(Ticari) Lüsterler

2.2.7. Sıvı Lüsterlerin Hazırlanması

2.2.8. Altın Yaldız

2.2.9. Yaldızın Hazırlanması

Dutertre Kardeşlerin Yöntemi

Bir Diğer Yöntem

Platin yada Gümüş Yaldız

2.2.10. Sıvı Altın Yaldızın Bizmut İle

Renk İlişkisi

2.2.11. Burgos Lüsteri

2.2.12. Kantarid Lüsteri

2.2.13. Litarj Lüsteri

2.2.14. Rezinat Lüsteri Çeşitleri

Düz Lüsterler

Sedef Lüsterler

Fon Lüsterler

Krakle Lüsterler

Mermer Dokulu Lüsterler

2.2.15. Rezinat lüsteri Uygulamalarında

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

2.2.16. Yükseltgen Ortam Pişirim

2.3. BUHARLAŞMA LÜSTERLERİ

2.4. METALE DOYURULMUŞ SIR LÜSTERLERİ

2.5. ANİ SOĞUTMA İLE ELDE EDİLEN LÜSTERLER

2.6. METAL NİTRAT YA DA KLORÜR ÇÖZELTİLERİNİN

FIRINDAN SICAK ÇIKARTILAN SIRLI SERAMİKLERİN

ÜZERİNE PÜSKÜRTÜLMESİYLE ELDE EDİLEN LÜSTERLER

2.7. GÜNÜMÜZ SANATÇILARI

REZİNAT LÜSTERİ ÇALIŞMALARI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

REZİNAT LÜSTERİ DENEMELERİ


3.1. KURU YÖNTEM DENEMELERİ

3.2. ISLAK YÖNTEM DENEMELERİ


SONUÇ

KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ

ÖZET

 

Seramik sanatının önemli yapı taşlarından birisi olan lüster, sır üstü bezeme-süsleme sanatı olup, çeşitli yöntemlerle elde edilen ve sırların üzerini kaplayan metal bazlı, saydam film tabakasıdır. Yaratı süreci yüzyılları bulan, tarih içinde zaman zaman yok olma noktasına gelen lüster tekniği, gücünü albenisinden, parıltısından ve bazen de aşırı dışa dönük hale gelen cazibesinden alır.

Lüster oluşumundan sorumlu olan temel mekanizma, metal tuzlarının farklı tekniklere bağlı olarak indirgenip, çeşitli renklerde sır yüzeyine yapışmalarıdır. Elde edilen sonuç, kullanılan yöntemler gereği, kimyasal etkileşim ve değişmelerle yada radikal bir etkileşim olmadan, yüzeylerin birbirleriyle uyumlu birliktelikleridir.

Yüzyıllardır kullanılan, oksijensiz ortamdaki indirgen pişirim sonucu, albenisi yüksek, gösterişli, üzerlerindeki sır ile kimyasal reaksiyonlara giren lüster işleri elde edilmiştir. XVIII. yüzyıldan itibaren lüster işlerinin yöntemleri farklılaşmış olup, sır üzeri pişirim tekniği özellikle oksijenli ortamlara taşınmıştır. Bu teknikte metal tuzları taşıyıcı reçine ve inceltici yağ içinde bir bileşim şeklinde bulunduğundan bunlara “organo-metalik bileşikler” de denilmektedir. Bu yöntem uygulama açısından diğerine göre daha kolay olmakla birlikte, indirgen ortam lüsterlerinin canlılığı ve çekiciliği bunlarda bulunmamaktadır. Sıvı altın ve metal rezinat yöntemleriyle yapılan lüster işleri, indirgen ortam işleriyle kıyaslandığında daha az cazip olmalarına karşın, günümüzde çağdaş işlerin çoğunluğunda kullanılarak kabul görmektedirler.

Seramik sanatı tarihi içinde 1000 yılı aşkın bir gelenek ve bilgi birikimine sahip olan lüster süsleme sanatı, elde edilen sonuçların çeşitliliği, güzelliği, çekiciliği ve albenisiyle gelecekte de bulunduğu konumu koruyacaktır.