english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Venedik Maskları ve Seramik Malzeme ile Uygulamalar
Dalı: Seramik Anasanat Dalı
Danışman: Lale ANDİÇ
Hazırlayan: Defne Küçük
Yer / Tarih: İzmir/2004

İÇİNDEKİLER

VENEDİK MASKLARI VE SERAMİK MALZEME İLE UYGULAMALAR
YEMİN METNİ
TUTANAK
Y.Ö.K. DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU
ÖZET
ABSTRACT
İÇİNDEKİLER
ŞEKİL LİSTESİ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
VENEDİK HAKKINDA
1.1. TARİHSEL SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇILARDAN VENEDİK
1.2. KARNAVAL
1.3. COMMEDIA dell’ARTE
1.4. EVRENSEL MASKELENME GELENEĞİNDE VENEDİK MASKLARININ
YERİ
İKİNCİ BÖLÜM
VENEDİK MASKLARI

2.1. GÜNDELİK YAŞAMDA TAKILAN MASKLAR
2.1.1. Bautta ve Volto
2.1.2. Moretta (Muta)
2.1.3. Gnaga
2.1.4. Mattaccino
2.1.5. Veba Doktoru Maskı
2.2. COMMEDIA dell’ARTE MASKLARI
2.2.1. Pantalone
2.2.2. Kaptan
2.2.3. Doktor
2.2.4. Zanni
2.2.5. Arlecchino
2.2.6. Brighella
2.2.7. Pulcinella
2.3. FANTEZİ MASKLAR
2.4. MALZEME VE TEKNİK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VENEDİK MASKLARININ SERAMİK MALZEME İLE UYGULANMASI

3.1. MALZEME TEKNİK VE UYGULAMALAR
SONUÇ

KAYNAKLARÖZET


Venedik’te 13. ve 18. yüzyıllar arasında, yaklaşık beş yüz yıl boyunca devam eden mask takma geleneği, uygarlık tarihi kapsamında alışılagelmişin dışındaki seyriyle kayda değer bir olgudur. Neredeyse her kültürde karşımıza çıkan mask, belki de dünyanın hiçbir yerinde bu denli tutku ve coşku ile kullanılmamıştır.

Mask, yüzyıllar boyunca Venedik karnavalının simgesi haline gelmekle birlikte günlük yaşamda da kullanılan vazgeçilmez bir nesneye dönüşmüştür. Venedikli için mask takmak, bireysel mahremiyeti korumak ve maskın ardına gizlenerek olabildiğince özgür davranmak anlamını taşımaktaydı. Toplumun sosyo-kültürel yapısı ve karnaval olgusu, Venedik usulü maskelenme geleneğini şekillendiren etkenlerdi. Buna bağlı olarak bireylerin benimsedikleri sosyo-psikolojik tutum ise, geleneğin sürmesinin esas nedeniydi. 1797’de bölgenin Fransız egemenliğine girmesiyle, siyasi yönetim ve toplumsal yaşam tarzı değişti. Mask takmak ve karnaval yasaklandı. Böylece, mask sanatı son buldu. 1979’dan itibaren karnavalın yeniden kutlanmaya başlamasıyla, mask sanatı canlandı, masklar eski önem ve değerlerine kavuştular.

Güçlü ve zengin plastik ifadeleriyle Venedik maskları, günümüz karnavalının da simgesi olmaya devam etmektedirler.