english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Paperclay Kağıt Katkılı Seramik Bünyeler
Dalı: Seramik Anasanat Dalı
Danışman: Sevim ÇİZER
Hazırlayan: Ali Temel KÖSELER
Yer / Tarih: İzmir/2004

 

ÖZET

Herhangi bir seramik çamuruna, hamur haline getirilmiş kağıt katılarak hazırlanan Paperclay, yani kağıt katkılı seramik çamurları, geleneksel seramik çamurlarıyla karşılaştırıldığında, daha üstün özelliklere sahiptir.

Farklı oranlarda kağıt hamurunun, sıvı seramik çamuru içine katılıp, karıştırılması ile kolaylıkla hazırlanır. Kağıdın yapısında giren selüloz liflerinin, seramik çamuru içinde ağsı bir yapı oluşturması, Paperclay’in yaş ve kuru halde iken ana seramik çamurun sahip olduğu dayanıklılıktan çok daha fazlasına sahip olmasını sağlar. Sahip olduğu bu dayanıklılık ile büyük işler ve geniş levhalar, çatlama, dönme gibi olumsuzluklardan fazla etkilenmeden, kolaylıkla gerçekleştirilebilir ve bisküvi pişirimi yapılmamış işler kolaylıkla bir yerden bir yere taşınabilir.

Sahip olduğu her durumda eklenebilme özelliği sayesinde, geleneksel seramik çamurlarından farklı olarak, biri yaş diğeri kuru veya ikisi kuru hatta biri bisküvi pişirimi yapılmış diğeri yaş veya kuru iki parça birbirlerine eklenebilir. Bu özelliklerinden dolayı yapılan işin kuruması bir sorun yaratmaz. İşin herhangi bir aşamada kırılması veya çatlaması halinde de onarılması mümkündür.

Pişirim esnasında kağıdın yanarak yok olmasından dolayı, seramik bünye hafifler. Seramik bünye pişirim sonrası, Paperclay karışımına giren ana seramik çamurun özelliklerine sahiptir.

Bütün bu özellikleriyle, son derece yetenekli bir malzeme olan Paperclay, seramik sanatçılarına, geleneksel seramik çamurlarının özellikleriyle sınırlanan projelerini, daha özgürce gerçekleştirebilme şansı verir. İşleri üzerinde her durumda, yaş veya kuru iken diledikleri değişiklikleri yapabilirler.

İÇİNDEKİLER

PAPERCLAY KAĞIT KATKILI SERAMİK BÜNYELER
YEMİN METNİ 
TUTANAK 
Y.Ö.K. DÖKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU 
ÖZET 
ABSTRACT 
İÇİNDEKİLER 
TABLOLAR LİSTESİ 
ŞEKİLLER LİSTESİ 
ÖNSÖZ 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM
PAPERCLAY KAĞIT KATKILI ÇAMUR

1.1. Tanımı 
1.2. Tarihçesi 
İKİNCİ BÖLÜM
PAPERCLAY’İN YAPISI

2.1. Kağıdın Yapısı 
2.1.1. Selüloz 
2.1.1.1. Lignin Nedir 
2.1.2. Selüloz Lifinin Çeşitleri Ve Lignin Miktarının Paperclay’e Etkisi 
2.1.3. Selüloz Lifleri Paperclay İçinde Nasıl Görev Yapar 
2.2. Seramik Çamuru 
2.3. Kil Tanecikleri Ve Selüloz Liflerin Karşılaştırılması 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PAPERCLAY’İN ÖZELLİKLERİ VE GELENEKSEL SERAMİK ÇAMURLARINA GÖRE AVANTAJLARI

3.1. Mukavemet 
3.2. Çatlama ve Çarpılıp Yamulmaya Karşı Direnci 
3.3. Her Durumda Eklenilebilirliği 
3.4. Her Durumda Eklenebilmesinden Dolayı Ortaya Çıkan Özellikler 
3.4.1. Kolayca Onarma 
3.4.2. Kurudukça Üst Üste Dökülebilirliği 
3.4.3. Farklı Kalınlıkta Parçaların Yapışması 
3.5. Şekillendirme Özellikleri 
3.6. Pişirim Özellikleri 
3.7. Hafiflleme ve Küçülme 
3.8. Raf Ömrü 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PAPERCLAY’İN HAZIRLANMASI VE SAKLANMASI 

4.1. Kağıt Hamuru 
4.1.1. Paperclay Yapımına Uygun Kağıtların Özellikleri Ve Kaynakları 
4.1.2. Kağıt Hamurunun Hazırlanması 
4.1.3. Kağıt Hamurunun Saklanması ve Ömrü 
4.2. Seramik Çamurunun Hazırlanması 
4.3. Seramik Çamuru – Kağıt Oranı 
4.4. Kağıt Hamuru ve Sıvı Seramik Çamurunun Karıştırılması 
4.5. Hazırlanan Paperclay’in Saklanması 
4.6. Paperclay Sağlık Yönünden Güvenlimidir 
BEŞİNCİ BÖLÜM
PAPERCLAY’İN ŞEKİLLENDİRİLMESİ, ONARILMASI VE PİŞİRİLMESİ

5.1. Geleneksel Yöntemlerle Şekillendirme 
5.2. Geleneksel Olmayan Yöntemlerle Şekillendirme 
5.2.1. Levhalarla Çalışmak 
5.2.2. Paperclay İle Hamur Kıvamında Çalışmak 
5.2.3. Kalıpla Şekillendirme 
5.2.3.1. Kalıba Döküm 
5.2.3.2. Kalıba Sıvama 
5.2.4. Paperclay’in Sıvı Halde Kullanılması 
5.2.4.1. Paperclay’i Püskürterek Şekillendirme 
5.2.4.2. Sıvı Paperclay İçine Daldırma 
5.2.5. Farklı Tarzlar 
5.2.6. Yüzeylerde Yapılan Şekillendirmeler 
5.3. Paperclay İşlerin Onarılması 
5.4. Paperclay’in Pişirilmesi 
ALTINCI BÖLÜM
PAPERCLAY UYGULAMALARI
6.1. Farklı Seramik Çamurları ve Farklı Cins Kağıtlarla Değişik Karışım 
Oranlarında Denemeler 
6.2. Farklı Durumlardaki Paperclay Parçalarla Ekleme Denemeleri 
6.3. Paperclay Malzeme İle Form Uygulamaları 
6.3.1. Tekerlekler Serisi I - Adil paylaşım 
6.3.2. Tekerlekler Serisi II - Yeniden Varolmak 
6.3.3. Tekerlekler Serisi III – Seyirci 
SONUÇ 
ÖRNEKLER 

KAYNAKLAR