english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Giysi Koleksiyonunun Projelendirilmesi ve Yönetimi
Dalı: Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Danışman: Tuba Vural
Hazırlayan: Emine Aras
Yer / Tarih: Ankara/2002

Globalleşen dünya ekonomisi, her geçen gün rekabeti artan iç ve dış pazarlar, ürünlerde ve üretim yöntemlerinde değişimi zorunlu kılmaktadır. Hazır Giyim Sektörü de, Türk ekonomisindeki ihracat payı yüksek sektörlerden biri olarak bu değişimi yakından takip etmek zorundadır. Fasoncu profilden çıkarak, tasarlayan ve üreten marka olabilmek için tüm değişimleri takip etmek, yeni teknolojileri kullanmak, dünya pazarlarındaki yerini kendisi oluşturmak zorundadır.

Hazır giyim işletmeleri yaratıcı ve eğitimli insan gücü kaynaklarını, kendi parasal ve teknolojik kaynaklarını ve bunlarla uyumlu, etkin, verimli sonuçlara ulaşabilmek içinde zamanını iyi kullanmalıdır. Bu kaynakların ve zamanın iyi değerlendirilebilmesi zaman – bütçe – sonuç üçgeni çerçevesinde, bilimsel ilke ve prensiplere bağlı kalarak hazırlanacak projeler ile mümkündür.

Yeni teknolojiler kullanılarak hazırlanacak projelerin yanı sıra, üretilecek ürünlerin özgün tasarımlardan oluşan koleksiyonlar içinden seçilmesi, işletmelerin kendi moda – markalarını oluşturabilmesi için önemli bir unsurdur.

Bir giysi koleksiyonunun bilimsel ilke, prensipler doğrultusunda projelendirilmesi ve yönetiminin yapılabileceğini ortaya koymak ve örnek olması amacıyla hazırlanan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; çalışma konusunun neden, önem ve amacının belirtildiği giriş bölümü yer almaktadır.

İkinci bölümde; proje, proje hazırlama, yönetme ve genel işlemler, projeyi oluşturma aşamaları, Hazır Giyim Sektörünün durumu, yeni – özgün koleksiyon hazırlama aşamaları ve bu aşamaların bilimsel bir yöntem ile projelendirilmesi konuları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Üçüncü bölümde; yapılan çalışmanın materyali ve araştırma- uygulamada izlenen yöntem sunulmuştur.

Dördüncü bölümde ise;Hazır Giyim Sektörüne yönelik örnek bir uygulama yapılmıştır. Burada sektöre yönelik olarak ve tamamı bilimsel yöntemler takip edilerek hazırlanan proje ve projeye bağlı olarak model tasarımı, kalıp tasarımı, iş tasarımı aşamalarından oluşan koleksiyon hazırlama faaliyetleri yer almaktadır. Ayrıca hazırlanan koleksiyonun, üretim aşaması da projelendirme çalışması içinde planlanarak uygulanmıştır.

Giysi koleksiyonunun projelendirilmesi ve yönetimi ile ilgili ön planlamalar, hesaplamalar ve detaylar hazırlanarak elde edilen tüm veriler Project 98, proje hazırlama ve yönetme yazılım programına aktarılmıştır.

Beşinci ve son bölümde ise; hazırlanan giysi koleksiyonunun projelendirilmesi ve uygulanması ile ilgili sonuçlar ve konuya ilişkin öneriler yer almaktadır.