english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Roma İmparatorluk Döneminde Tavium Kentinde Darp Edilen Sikkelerin Değerlendirilmesi
Dalı: Arkeoloji Anabilim Dalı
Danışman: Yücel Şenyurt
Hazırlayan: Ali Yalın Turan
Yer / Tarih: Ankara/2007

Çalışmamızın konusu Tavium kentinde Roma Dönemi'nde basılan sikkeleri içermektedir. Sikkelerin era (Çağ Başlangıcı) ile ilgili görüş farklılıkları olsa da genel olarak İ.Ö. 21/20 tarihi kabul görmektedir. Yeni bir dönemin başlamasına istinaden sikke basımının çağ başlangıcından (0 yılı) başlatılması, o kentin erasını oluşturmaktadır. Tavium darphanesi erası Galatia Krallığı'nın Roma Eyalet sistemine entegre olmasından sonra Tavium'un kent statüsüne kavuşmuş olduğu İ.Ö.21/20 yılından başlatılmaktadır.

Tavium darphanesi İ.Ö. 21/20 yılından Geta Dönemi'ne kadar olan süre zarfında sikke darp etmiştir. Geta darplarının ön yüz lejantların tamamında görülen KONKE?AP ibaresinden ötürü bu sikkeler tarih belirtilen darplarla aynı tarihe (İ.S. 197/8) atfedilmektedir. Bu durumda Tavium darphanesinin İ.Ö. 21/0 ile İ.S. 197/8 tarihleri arasında faal olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

İ.Ö. 21/0 yılından Vespasianus Dönemine kadar (İ.S. 69) geçen sürede darp edilen sikkeler Koinon zamanında darp edilmiş olup bu sikkelerde kentin adına rastlanmamaktadır. Sikkeler üzerinde görülen tiplerde çeşitlilik Septimus Severus ile başlamaktadır. Eşi Julia Domna darplarıyla beraber Tavium darphanesinin en büyük sikke grubunu oluşturmaktadır. Caracalla Dönemi'nde devam eden bu çeşitlilik Geta Dönemi'nde son bulmuştur. Caracalla'nın Tavium darphanesinin en küçük birimde sikkelerini basmış olması ekonomik sıkıntıların bu dönemde baş gösterdiğine işaret etmektedir. Geta'nın sikkelerinin tamamı yukarıda bahsedilen nedenden dolayı Caesar olarak İ.S. 197/8 yılına atfedilmektedir. Geta'nın Caesar olarak ilan edilmesi Caracalla'nın Augustus ilan edildiği 197/8 yılına tekabül etmektedir. Eğer Caracalla ve Geta unvanlarını aynı zamanda almışlarsa, ya Geta'nın sikkelerinin Ktesiphon (Parthia Başkenti) olayından ve bilgilerin Tavium'a ulaşmasından sonra darp edilmiş olmalıdır ve Caracalla'nın sikkelerinin Caesar olmadan önceki yılda aldığını kabul edilmek durumundadır. Ya da sikkeler Part Savaşındaki zaferinin hemen ardından darp edilmiş ve unvanlardan henüz kesin bir bilgi sahibi olunamamıştır.

Anahtar Sözcükler:
1. Galatia
2. Sikke
3. Tavium
4. Trokme
5. Kelt

 

/ext/belgeler_v_e.swf">