english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Giresun İli Sahil Şeridindeki Osmanlı Mezar Taşları
Dalı: Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Danışman: Halit Çal
Hazırlayan: Gazanfer İltar
Yer / Tarih: Ankara/2005

Tez çalışmamızda, Giresun il merkezi ile sahil şeridinde kalan Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerindeki Osmanlı dönemine ait mezar taşları incelenmiştir.

Bahse konu mezarlıklarda karşılaştığımız Osmanlı dönemine ait mezar taşları tespit edildikten sonra bunların resimleri çekilmiş, uygun olanlarının stampajları alınmıştır. Gerekli saha çalışmaları tamamlandıktan sonra ofis çalışmalarına geçilmiş, taşların kitabeleri okunup, yazıların kritiği yapılmıştır. Mezar taşlarında karşılaşılan süslemelerin çeşitleri tespit edilmiş, bunlar kendi içersisinde gruplanmıştır.

Tez çalışmamızda Giresun'daki mezar taşlarının, mezar taşı literatüründeki yeri ve etkileşim alanları da belirlenmeye çalışılmıştır. Mezar taşlarındaki yazı, süsleme, malzeme vb. unsurlar değerlendirilerek, bu taşların yapıldığı dönemdeki sosyo-kültürel ortam da değerlendirilmeye çalışılmıştır.