english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Pazırık Kurganları, Buluntuları ve Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Dalı: Arkeoloji Anabilim Dalı
Danışman: İlhami Durmuş
Hazırlayan: Yunus Ekim
Yer / Tarih: Ankara/2006

Atlı bozkır kavimlerinin kültürel manada çıkış noktasını oluşturan Pazırık Bölgesi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde elde edilen veriler bu tez çalışmasında değerlendirilmiştir. Pazırık Bölgesi ve yakın çevredeki aynı kültür halkları tarafından oluşturulan kurganlar ve bu kurganlardan ele geçen malzemeler, bu kültüre sahip kavimlerin sosyoekonomik, dinsel yaşantıları ve inanışları hakkında en iyi şekilde bilgi edinme imkanını sunmaktadırlar. Basit bir göçebe kavim olmadıkları anlaşılan Pazırık insanı, doğadan edindikleri tecrübeleri günlük kullandıkları eşyalar üzerine mükemmel derecede işleyerek günümüzde sanat eserleri olarak değerlendirmeye tabi tutulabilecek düzeyde bir üslup ortaya çıkarmıştır. İç güdüsel hayvan hareketlerini en doğal şekilde taşıyabildiği her şeye en canlı biçimde işleyen atlı bozkır kavimleri büyük bir savaş yetilerinin yanı sıra büyük birer sanatçı olarak da kendilerini bu alanda göstermişlerdir. Genellikle hayvan mücadele sahnelerini ele alan bozkır sanatçılarının yapıtlarının en iyi örneklerini yine günümüze dek gelebilen tek maddi varlıklarından kurganlardan öğrenmekteyiz. Ayrıca düşsel hayvanlara gerçekte bulunan hayvan özelliklerinin yüklendiği sahneler dinsel hayat ve inanışla ilgili ip uçları sunmaktadır. Anahtar Sözcükler 1. Pazırık 2. Altay 3. Kurgan 4. At 5. İskit 

/ext/belgeler_v_e.swf">