english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Güllüdere Demir Çağı Yerleşmesinin Kuzeydoğu Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi
Dalı: Arkeoloji Anabilim Dalı
Danışman: Yücel Şenyurt
Hazırlayan: Resul İbiş
Yer / Tarih: Ankara/2006

"Güllüdere Demir Çağı Yerleşmesinin Kuzeydoğu Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi" adlı bu çalışma, Erzurum İli, Aşkale İlçesine bağlı Güllüdere Köyünün 1km kuzeyinde yer alan Güllüdere yerleşim yerinde açığa çıkarılan Demir Çağı'na ait arkeolojik yerleşim ve mezarlık alanından elde edilen bilimsel sonuçları içermektedir. Çalışmalar sonucunda, tahribata uğramış dikdörtgen ve kare planı verebilecek yapılara ait taş temel kalıntılarına, taş döşemelere, ocaklara ve mezarlara rastlanılmıştır. Bulunan yapılar ile mezarların içinde ve çevresinde, Demir Çağı ve Ortaçağ özelliklerini yansıtan çanak çömlek parçaları ve küçük buluntular ele geçirilmiştir. Güllüdere kazıları Doğu Anadolu'nun Demir Çağı ve Ortaçağı hakkındaki sınırlı bilgilere önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çalışmada ele alınan tüm malzeme, Erzurum Güllüdere'de genel bir tarihlendirme ile M.Ö. 8. yüzyıl sonu ile M.Ö. 6. yüzyıl arasına tarihleyebileceğimiz bir Demir Çağı yerleşiminin ve mezarlığının varlığını kanıtlamıştır. Burada bulunan maddi kültür varlıkları sayesinde de, yazılı kaynakların yeterli bilgi vermediği veya tamamen sustuğu bir dönemin toplumlarının, sosyopolitik, sosyoekonomik faaliyetleri ile kültürel yapılarını kavramamız ve üzerinde çeşitli fikirler yürütebilmemiz açısından da önemli faydalar sağlam ıştır. 

/ext/belgeler_v_e.swf">