english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Günümüz Sanat Formu Olarak Video Art
Dalı: Resim Anasanat Dalı
Danışman: Ramazan Bayrakoğlu
Hazırlayan: Tuncay Murat Atal
Yer / Tarih: İzmir/2008

İnsanların toplum ve sanat eseriyle olan ilişkileri birbirleriyle karşılaştırıldığında aralarında güçlü bir bağ bulunduğu görülmektedir. Bütün insanlar için gerekli olan kendi aralarında "karşılaşma" olasılığının, aslında daha kendiliğindenleşmiş ve yoğunlaşmış hali sanat eseriyle karşılaşma sürecinde başka bir biçim olarak ortaya çıkmaktadır. Daha başka bir açıdan sanat ürününü görmek, "ötekiyle göz göze gelme hali"nin tekinsizliğini ortadan kaldırmaktadır. Sanat ürününün karşısında başlangıcı ve sonu belirlenmiş süreci yaşamaktayız. Bu süreç bilgilenme adına çağa tanıklık etmemizi ve insanın kültürel bilgisini algılamamızı sağlamaktadır. Bu da fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla fotoğraf karşısında, bu buluşun hareketli görüntüye dönüştüğü zamandan itibaren film karesinde ve artık yapımcısının sınırlarının genişlemesiyle daha demokratikleşmiş bir biçimde video görüntüsünde gerçekleşmektedir. Bu karşılaşma sürecinde iyi ya da kötü değerlendirmelerinin ötesine geçilip "Niye?" diye sorulduğunda yirmibirinci yüzyılın sunmakta olduğu gerçeklikle karşılaşılacaktır. 

/ext/belgeler_v_e.swf">