english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Resim-iş eğitimi anabilim dalında okutulan sanat tarihi dersinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
Dalı: Resim--İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Danışman: Turan Enginoğlu
Hazırlayan: Pelin Dizge Yılmaz
Yer / Tarih: İzmir/2008

Bu araştırma; Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde Resim- İş Anabilim Dallarında okutulan sanat tarihi dersinin, öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesini konu almıştır. Araştırmada, ölçek-survey yöntemi uygulanmıştır. Araştırma genellikle ölçeğe dayanan veriler üzerinde yürütülmüş olup, bunun yanında literatür bilgileri de kullanılmıştır. İlk bölümde problem cümlesi ve sınırlar belirlenmiş, araştırma hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ilgili yayın ve araştırmalar kapsamında, sanat eğitimi, sanat tarihi eğitiminin gelişim süreci, müze eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği bölümlerindeki sanat tarihi ders saatleri gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, ölçekten elde edilecek verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise Eğitim Fakültelerinde Resim- İş Anabilim Dallarında okutulan sanat tarihi dersinin öğrenci görüşlerine dayalı olarak incelenmesi konulu nitel araştırma uygulamasının sonuçları betimsel ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak günümüzde Eğitim Fakültelerinin Resim- İş Anabilim Dallarında okutulan sanat tarihi dersi, öğrenci görüşleri ile ortaya çıkan sonuçlar ile değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, sanat tarihi dersleri, öğrencinin aktif olduğu bir yöntemle işlenmemekte ve izlenen müfredat programı günlük yaşama dahil edilmemektedir. 

 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">