english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tez Konusu: 15.yy. ile 20.yy. arasında Türk tezhip sanatında gül motifi
Dalı: Tezhip Minyatür Anasanat Dalı
Danışman: Faruk Taşkale
Hazırlayan: Betül Coşkun
Yer / Tarih: İstanbul/2007

Tarih seyrince Türk Tezyinatı degisim ve gelisim göstermistir. Tezyini sanatlarımızdan “altınla süslemek” anlamına gelen Tezhip Sanatımızda bu degisim içinde yeralır. Bezeme sanatında önemli bir yer tutan Tezhip’in ilk örneklerine Uygur Fresklerinde karsılasırız. Tarihsel gelisim içinde Tezhip Sanatına kendine has özellikleriyle dönemlere ayrılmıstır. slam Öncesi Dönemle baslayıp, 13.yy. – 14.yy. Selçuklu Beylikler Dönemi, Osmanlı Erken Devri ve 15.yy, Sultan 2.Bayezid devri, 16.yy. Osmanlı tezhibinin yükselis dönemi, 17.yy. tezhip sanatının duraklama dönemi, 18.yy. batı etkisi, 19.yy. Osmanlı tezhip sanatı, 20.yy. ve Cumhuriyet dönemi seklinde ayrı ayrı özellikler göstermis ve baslı basına her dönem kendi ekolünü yaratmıstır. Tezhip Sanatında motif olgusu da önemli yer tutmustur. Kompozisyonun ortaya çıkısı için bir araya getiren motifler kendi içlerinde çesitlilik göstermislerdir. Bitkisel motifler – Hayvansal motifler, bulutlar, münhaniler, geometrik geçmeler, zencerekler, barok, rokoko ve bunların yanında naturalist çiçek stilize çiçekler sekli de farklılıklar göstermisti. Çiçekler Türk Sanatında da vazgeçilmez simgelerden biri olmustur. Çiçekler Osmanlı kültüründe de önemli bir yer tutmustur. Çiçekler sadece sanatımızda degil edebiyatımıza, folklorumuzda da genis yer tutmustur. Bu çiçek kültürünün basında anlamının çok derin oldugu “Gül” motifi bulunmaktadır. Gül slam dininde sevgiyi ve Hz. Muhammedi simgelemektedir. 16.yy. ortalarında yarı stilize edilmis olacak tezyini sanatlarda yaygın olarak kullanılmıstır. 17.yy’ın 2.yarısı ile Türk Tezhip Sanatında Batı etkisi kendini göstermeye baslar ve yüzyılın sonlarına dogru bu etki renklendirilmis çiçek resimleriyle görülür. 3. boyutun verildigi gölgeli renklendirilmis naturalist tarzda çiçekler ortaya çıkmıstır. 18.yy. çiçek resimlerinin en parlak devri olmustur. Naturalist tarzda boyamıs çiçekler buketler, vazolu vazosuz çiçek demetleri seklinde gelismistir. 19.yy. ise Türk Rokokosu altında gelisen ekol içerisinde degismis ve çok fazla kullanılmıstır. Çiçekler tarama ve noktalama teknikleriyle yapılmıstır. 20.yy’dan günümüze dogrudan her alanda kullanılan güller serbest tasarımla farklı görünümlere ulasıp, farklı mekanlarda kullanılmaktadır. Sadece tezhip içinde degil ciltte, ebruda, minyatürde, mezar taslarında, dekoratif alanlarda ve daha birçok alanlarda Gül motifini görebilmekteyiz. Sevginin sembolü olan Gül motifini her alanda görebilmemiz bizimde bu sevgiyi her daim yüregimizde hissetmemize yardımcı olacagını düsünüyorum. Anahtar Kelimeler : Tezhip, Ali Üsküdari, Gül, Hatai, Çiçekler 


/ext/belgeler_v_e.swf">