english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tez Konusu: Türk yazmacılık sanatı ve son dönem İstanbul yazmaları
Dalı: Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı
Danışman: Aydın Uğurlu
Hazırlayan: Naime Didem Öz
Yer / Tarih: İstanbul/2006

ÖZET Yazmacık, Anadolu’nun en eski el sanatları lı ndan birisidir. Yazmacığ günümüze kalan en eski örnekleri, kalem tabir edilen fı ı lı n rçalar yardı ile yapı kalem iş yazmalardı Bu nedenle, bu sanat için, “yazmak” mı lan i r. lmaktadı Kalem iş yazmacığ çokı fiilinden gelen “yazmacık” tabiri kullanı lı r. i lın zahmetli olması nedeniyle, daha sonraki dönemlerde, zamandan ve emekten tasarruf sağ lamak isteyen ustalar, yapmak istedikleri desenler için ahş kalı ap plar ş r. Önceleri, hem kalı hem kalem tekniğ birlikte kullanı şdaha hazı rlatmı lardı p, i lmı , kalem tamamen terk edilerek, kalı yazma yapı ş bu arada, yazma sonraları pla lmı, yavaş yavaş basmaya dönerek eski özelliğ kaybetmiş ini tir. Bu gün ahş kalı ile yapı ş yeni bir yazma bulmak imkânsı gibidir. ap p lmı , z Yazma adı nda satı ürünler, bilgisayarlı altı lan makinelerde üretilen, ucuz baskı r. lardı Günümüzde sanayileş ile rekabet edemeyen yazma atölyeleri, birer birer me kapanmıve bugün İ ş ş stanbul’da iki yazma atölyesi kalmı r. tı Bu atölyelerdeki ustalar da yaş mücadelesi vermekte ve bu geleneksel Türk am sanatın yok olması büyük üzüntü duymaktadı nı ndan rlar. MELER: Yazmacık, Yazma, Kalem iş Kalem, Kalı İ ANAHTAR KELİ lı i, p, stanbul. 

/ext/belgeler_v_e.swf">