english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Tez Konusu: Lif sanatında dokuma teknikleri üzerine bir araştırma
Dalı: Tekstil Anasanat Dalı
Danışman: Nesrin Önlü
Hazırlayan: Beste Uğur
Yer / Tarih: İzmir/2006

ÖZET Dokuma sanatı, insanoğlunun varlığından günümüze kadar var olan kültürel faaliyetleri ile birlikte ilerleyen bir anlayış olmuştur.Dokuma sanatı ile ilgili tarihi bulgulara bakıldığında, günümüze kadar ulaşan dokuma parçasının sayı olarak az olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni dokuma ürünlerinin arkeolojik bulgularda dayanıksız olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak arkeolojik bulgular doğrultusunda günümüze kadar ulaşan bulgular insanlık tarihi ve tekstil tarihi açısından tarihi belgeler olarak değerlendirilmektedir. Dokumanın, sanat kavramı olarak nitelendirilmesindeki ilk eserler Tapestry( dokuma Resim) olarak karşımıza çıkmıştır.Bu sanat anlayışı Arts&Crafts ve Bauhause sanat anlayışları ile gelişim göstererek yeni dokuma sanatı kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Sonraki dönemlerde Lozan Bianeli ile dokuma sanatına farklı yaklaşımlar ve yenilikler getirilerek lif sanatı anlayışı doğmaya başlamıştır. Çağdaş tekstil sanatı bir diğer adlandırması olan lif sanatı anlayışı özgün dokuma tekniklerini geleneksel dokuma teknikleri ile kombinasyon yapılarak birçok farklı malzemelerin kullanılması ile sanatçının özgün yorumlarına dayanmaktadır. Tekstil teknolojisinin ilerlemesi ile lif sanatı kendi içerisinde yeni bir boyut kazanarak endüstriyel dokuma üretiminde konsept açısından kaynak oluşturmaktadır.Farklı yorumların ve malzemelerin gelişen üretim ekipmanları ile ortak kullanımı endüstriyel dokuma üretiminde çığır açmaktadır.Günümüzde bu etkileşim hem sanatsal alanda hem de endüstriyel üretim açısından ekonomik ve kültürel gelişmeler sağlamaktadır. Araştırmamda geleneksel dokuma sanatına özgü tarihsel gelişmeleri, konu ile ilgili teknik bilgilerin ve örneklendirilmesini dokuma tasarımları ile oluşturmaya çalıştım. ABSTRACT Weaving art has been a comprehensive under from existing of the human being till today together with the culturel activities. As looking at historical findings concern to weaving arts, we have been seeing that the number of weaving pieces is only few as a volume reaching up today.the reason of that is coming from the weakness of the weaving products during archaeological findings .But , during that archaeological , discoveries reaching to these days has been evaluated as historical documents for human and textile history . The first Works of art in history stated as a weaving concepts is tapestry . That art concept together with the Arts&Crafts and Bauhause exposed , intraduced new weaving art concepts. At later periods Fiber Art concept had started coming on scene providing different approaches regarding weaving art by Lozan Bianeli. Fiber arts concept called as modern textıle art consist of authentic interpretation of artists with to be used lots of different materials by being made comination between authentic weaving technics and traditional weaving technics. In inproving in textile tecnology ,fiber art is composed of source concern to production dimension itself as a concept . Sharing of different commends and materials together with improving production equipments has been blazing a trail in the production o the industrial weaving. In these days , that activicism has been providing economic and culturel improvements for both in art field and industrial production. In my study , I have tried performing historical improvements unique to the traditional weaving arts, tecnhnic acknowledges and their illustrations concern to the hand made weawing designs. 

/ext/belgeler_v_e.swf">