english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
Tez Konusu: Tasarım-yapım proje teslim sisteminin çok boyutlu olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi
Dalı: Disiplinlerarası Anabilim Dalı
Danışman: Murat Çıracı
Hazırlayan: Atilla Damcı
Yer / Tarih: İstanbul/2006

İnşaat sektöründe ihtiyaç duyulan tesislerin yapımında proje teslim sistemleri büyük önem taşımaktadır. Proje teslim sistemi türlerinden biri olan tasarım-yapım proje teslim sisteminin kullanımı son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Tasarım-yapım proje teslim sistemi, mal sahibinin tasarım ve yapım hizmetleri için tek bir organizasyon/girişim ile sözleşme yaptığı bir proje teslim sistemidir. Bu proje teslim sisteminin operasyonel anlamda üç ayrı türü bulunmaktadır: (1) direkt tasarım-yapım proje teslim sistemi, (2) tasarım kriterli tasarım-yapım proje teslim sistemi ve (3) avan projesi olan tasarım-yapım proje teslim sistemi. Bu sistemin ana katılımcıları ise mal sahibi ve tasarım-yapım yüklenicisidir. Yapılmış olan çeşitli araştırmaların sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde tasarım-yapım proje teslim sisteminin diğer proje teslim sistemi türlerine göre maliyet, zaman ve kalite unsurları açısından daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Ancak, tasarım-yapım proje teslim sistemi ile ilgili tecrübeye sahip olan uzmanların azlığı ve sistemi daha önce kullanmamış olanlar için karmaşık gelebilecek bir süreç yapısına sahip olması bu sistemin dezavantajları olarak görülebilir. Anahtar Kelimeler: Tasarım-yapım, Proje teslim sistemleri, İnşaat sözleşmeleri. 

/ext/belgeler_v_e.swf">