english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Tekstilde tasarım üretimi ve tasarımcı profili
Dalı: El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Halide Sarıoğlu
Hazırlayan: Özlem Ekinci
Yer / Tarih: Ankara/2008

Bu araştırmada tekstil sektöründe tasarım üretimi süreci ve bu süreçte bilgisayar destekli tasarım programlarının yeri, önemi ve tasarımcı pozisyonunda çalışanların profillerinin araştırılması amaçlanmıştır. Tekstil sektöründe tasarım üretimi sürecinin bu süreçte önemli bir yer edinmiş olan tekstil tasarım programlarının çeşit ve özelliklerinin, sektörde hangi alanlarda ve nasıl kullanıldığının belirlenmesi ilgili sektöre ve konu ile ilgilenenlere ışık tutması ve yol göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca tekstil sektöründe tasarım biriminde çalışan tasarımcıların özellikle eğitim profillerinin, eğitim aldıkları konulardaki eksikliklerin tanımlanması ve ilgili eğitim kurumlarının program yapılandırma çalışmalarına rehberlik etmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırma var olan durumu ortaya koymaya yönelik tarama modelinde bir betimleme araştırmasıdır. Giysi ve kalıp tasarımı dışındaki tekstil dokuma tasarım programları kullanan işletmeler araştırılmış, bu programların özellikleri, avantaj ve dezavantajları incelenmiş, bu işletmelerde çalışan tasarımcıların profilleri belirlenmiştir. Amaçlar doğrultusunda hazırlanan sorular anket haline getirilerek, elde edilen cevaplar tablo haline getirilerek gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, sektörde en çok Ned Graphics tekstil yazılım programının kullanıldığı, programın sektörde kullanım kolaylığı ve sorunlara çözüm bulması nedeniyle tercih edildiği, sektörde çalışan tasarımcılar genellikle Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun ve genç tasarımcılar olduğu, tasarımcıların okul-sanayi işbirliğinin sağlanamamasından dolayı sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Tekstil tasarımcısında bulunması gereken yeterlilikler belirlenerek eğitim programlarının düzenlenmesi ve sektördeki değişikliklere göre güncellenmesi gerekmektedir. Bilgisayar çağında yaşadığımız bu dönemde bilgisayar destekli tasarıma daha çok önem verilmelidir. Tasarım eğitimi verilen okullarda, öğrencilerin sektördeki gelişmeleri ve sektörün beklentilerini takip edebilmeleri için okul-sanayi işbirliğine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">