english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
Tez Konusu: Temel tasarım eğitimini sorgulayan bir araştırma
Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı
Danışman: Birgül Çolakoğlu
Hazırlayan: Deniz Çiler Erkan
Yer / Tarih: İstanbul/2006

Mimarlık eğitimi süreci içerisinde öğrencinin ‘ne yaptığını biliyor’ olma durumu oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Öğrenciler genellikle mimari eğitim içerisinde, özellikle tasarım dersleri ile karşılaştıklarında ciddi bir bocalama yaşamakta ve yeni karşılaşmış oldukları bu yeni eğitim sistemini kendileri ile ilişkilendirememektedirler. Raslantısal olarak ürettikleri tasarımlarının süreçlerini açıklayamamakta ve kendilerini ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Türkiye’de sayısal bilgi tabanlı öğrenci topluluğunun tasarım ile ilk karşılaştığı yer olan ‘Temel Tasarım’ stüdyosu, öğrencinin tasarım sürecini anlaması, kendini ifade edebilmesi ve sistemli düşünmeyi öğrenebilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada; ‘Temel Tasarım’ eğitiminin neden ve nasıl doğmuş olduğu, günümüz eğitiminde ne gibi değişikliklere uğramış olduğu araştırılmıştır. Günümüz mimarlık eğitim yaklaşımları içerisinde ‘Temel Tasarım’ eğitimi incelenirken bu konuda farklı çalışma yaklaşımlarına sahip üç okulun (ODTÜ, YTÜ, TÜ) vermiş olduğu ‘Temel Tasarım’ eğitimi incelenmiş, bu okulların öğrencileri ile almış oldukları ‘Temel Tasarım’ eğitimi üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. ‘Temel Tasarım’ eğitimi üzerine yapılan araştırmalar ve anket çalışmaları sonucunda, sorunsallar ortaya konulmuş ve bunun üzerinden yeni öğrenme biçimleri, Bilişimsel Tasarım ve bu yöntemlerin tabanını oluşturan Biçim gramerlerinin mimarlığa entegrasyonu tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Tasarım, Temel Tasarım eğitimi, Bilişimsel Tasarım, Biçim Gramerleri 

/ext/belgeler_v_e.swf">