english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Tez Konusu: Egitim fakülteleri grafik tasarım ana sanat atölyeleri ders içerikleri
Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Basri Erdem
Hazırlayan: Ercan Armutcu
Yer / Tarih: İstanbul/2006

ÖZET Endüstri Devrimi’nin, üretim olanakları ve buna bağlı olarak tüketim alışkanlıkları üzerinde yol açtığı önemli değişimlerin sonucunda 18. ve 19. Yüzyıllardan başlayarak tasarım kavramı hayatımızda vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Hayatı kolaylaştıran, süsleyen ve insanlar arasındaki iletişimi düzenleyen tasarım ürünleri, işlevselliklerinin yanısıra estetik beğenimize hitap eden nitelikleriyle de ön plandadırlar. Günümüzde ülkelerin uluslararası alanda etkin olabilmeleri, sanat eserlerden çok, tasarım ürünlerinin başarısına bağlıdır. Grafik tasarım ise görsel bir mesaj oluşturarak, iletişimle ilgili önemli bir fonksiyonu üstlenmektedir. Bu çalışma, bilgi çağında ilk ve ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla etkinliklerini sürdüren eğitim fakültelerinin; öğretmen adaylarına kattığı tasarım ve grafik tasarım bilincinin düzeyi hakkında bir incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, günümüz lisans eğitiminde uygulanan grafik tasarım ders programları ve eğitim fakülteleri grafik ana sanat atölyelerinin ders içerikleri betimsel modelle ortaya konmaya ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayla eğitim fakültelerinin dün olduğu gibi bugün de uygulamalı sanatlar konusundaki etkinliğinin sürmesi için olumlu bir katkı yapılması amaçlanmıştır.

 

/ext/belgeler_v_e.swf">