english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Atatürk Üniversitesi
Tez Konusu: Cumhuriyet Dönemi Türk resminde ekspresyonist sanatçılar
Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Ömür Koç
Hazırlayan: Memduha Satır
Yer / Tarih: Erzincan/2001


/ext/belgeler_v_e.swf">