english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Gazi Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü`nün çağdaş Türk resim sanatı içerisindeki yeri
Dalı: Resim--İş Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Söbitay Özer
Hazırlayan: İbrahim Çoban
Yer / Tarih: Ankara/1993


/ext/belgeler_v_e.swf">