english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: İstanbul Üniversitesi
Tez Konusu: Hüseyin Avni Lifij Türk resim sanatı içindeki yeri ve önemi
Dalı: Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Danışman: Nurhan Atasoy
Hazırlayan: Ahmet Kamil Gören
Yer / Tarih: İstanbul/1990


/ext/belgeler_v_e.swf">