english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesi
Tez Konusu: Bedenin iktidar kavramına karşıt bir öğe olarak vücut ve performans sanatında kullanılması
Dalı: Resim Anasanat Dalı
Danışman: Cüneyt Kurt
Hazırlayan: Gökcen Meryem Kılınç
Yer / Tarih: Hatay/2007

Arastırmada, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Vücut ve Performans Sanat hareketleri kapsamında sanat nesnesi olarak bedenin kullanılması ve bu anlayısla çalısan sanatçıların eylemleriyle/performanslarıyla iktidar kavramına direnme biçimleri incelenmistir. Tez dört bölümden olusmaktadır. Birinci bölümde tezin amacı, önemi ve arastırmanın kapsamı hakkında bilgi verilmistir. Đkinci bölümde arastırmanın dayandığı tarihsel ve kuramsal çerçeve açıklanmıstır. Modernitenin baslangıcından günümüze kadar olan bu süreç içinde modernite, panoptikon ve postmodernite kavramları açıklanmıstır. Aydınlanma projesinin amaçlarına değinilmis, aydınlanma döneminin, bu dönemdeki düsünürler ve postmodern tutumu benimseyen düsünürler tarafından yapılan elestirisine yer verilmistir. Modern toplumda bedenin konumu, iktidarın birey üzerindeki etkileri incelenirken Foucault’nun modern denetim kurumları üzerine yaptığı arastırmalara basvurulmustur. Bunların yanında, postmodern toplumda bedenin konumu da bu bölümde ele alınmıstır. Üçüncü bölümde, bedenin doğrudan kullanıldığı –Happenings (Olusumlar), Aksiyon (Eylemler), Body Art (Beden Sanatı), Performans (Gösteri Sanatı)- sanat hareketlerine yer verilmis, bu sanat hareketlerinin iktidar ile olan iliskisi incelenmistir. Dördüncü bölümde, Eylemler, Performans ve Vücut Sanatı aracılığıyla beden üzerine yoğunlasan sanatçıların yapıtlarından örnekler verilmistir. Seçilen örnekler değerlendirilirken Foucault’nun iktidar analizlerinden ve genel olarak iktidar karsıtı söylemi olan yaklasımlardan yararlanılmıstır. 

/ext/belgeler_v_e.swf">