english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Sanatta 'Mekan'ın deneyimlenmesi: Yerleştirme
Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı
Danışman: Tayyibe Nur Çağlar
Hazırlayan: Burcu Ayözcan Atalar
Yer / Tarih: Ankara/2006

ÖZET Sanat, ‘mimarlığın konusu olan mekanı; ‘mekan’, ‘nesne’, ‘gözlemci-özne’ ve ‘zaman’ kavramlarının etkileşimi içerisinde değerlendirmekte, estetik ve kavramsal iletinin bir aracı olarak ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, sanatın bu etkileşimlerle yarattığı ‘deneyimlenen mekanları’ ve bu mekanların sunduğu farklı ‘mekansal deneyimleri’ incelemektir. Endüstrileşme ve seri üretim teknikleri, ‘gözlemci ve ‘sanat eseri’ arasındaki ilişkide dönüşümün önemli etkenleri olmuştur. Çalışmada, bu dönüşümün sanat ortamındaki yansımalarına yer verilmiştir. Kişinin ‘algısal deneyimini’ konu alan, ‘deneyimlenen mekanlar’ üreten, ‘mekan, nesne ve gözlemci özne ve zaman’ birlikteliği ile yalnızca ‘seyredilen’ değil, aynı zamanda ‘deneyimlenen sanat’ ortaya koyan ‘yerleştirme çalışmaları’ ele alınmıştır. ‘Deneyimsellik’ ve ‘algısallık’ kavramları eşleştirilirken, Rudolf Arnheim ve Christian Norberg-Schulz’un mekan üzerindeki tanımları incelenmiştir. Bunların sonucu olarak ‘yerleştirme’ çalışmaları örneklenmiş; ‘mekan, nesne, gözlemci-özne ve zaman’ kavramlarının ürünü olan ‘deneyimlenen mekanlar’ üreten çalışma biçimi olarak ortaya konmuştur. v Bu çalışmaların; yapı mekanında, kentsel mekanda ve doğal çevrede sundukları farklı mekansal deneyimler örneklenmiştir. Ayrıca çalışmada, ikisi de mimar olan sanatçılar Frederick Kiesler ve Gordon Matta Clark’ın çalışmalarında ‘mekan, nesne (sanat eseri), gözlemci-özne ve zaman’ kavramları örneklerle detaylı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, yerleştirme çalışmaları, mimarlığın temeli olan ‘mekan’ı estetik, sağlamlık ve kullanımın gereklerinden; ekonomik kısıtlardan, sosyal sorumluluklardan, ideolojik yönlenmelerden özgür olarak tasarlamakta; yalnızca ‘estetik’ (görsel) ve kavramsal amaçlarla ‘mekan’ yaratan çalışmalar ortaya koymaktadır. Sonuçta bu çalışmalar, farklı mekansal deneyimler sunabilme imkanları yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Yerleştirme çalışmaları, Mekan, Nesne, Gözlemci-Özne, Zaman 

/ext/belgeler_v_e.swf">