english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Sanat Eğitimi ve Kamusal Sanat
Dalı: Resim--İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Danışman: Şeniz Aksoy
Hazırlayan: Kerem Ardahan
Yer / Tarih: Ankara/2009

Bu araştırma Kamusal sanat projelerinin, anakentlerde kamusal sanat projelerine katılan sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyi düşük ve ortak sanat alanlarından (müze, galeri, vs.) faydalanamayan kitlelerin sanat eğitimlerine katkılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara’da kamusal sanat projelerine katılan sosyokültürel ve ekonomik düzeyi düşük kitlelerdir. Bu araştırmanın örneklemi ise, bu evren içerisinde Ankara’da Ümit Özbek isimli sanatçının Keçiören CFT tekstil atölyesinde yapmış olduğu kamusal sanat projesine katılan 25 farklı atölye çalışanı oluşturmaktadır. Örneklem olarak alınan 25 kişiye sanatçı 3 er adet fotoğraf çektirmiştir. Daha sonra sanatçı bu fotoğraflardan yola çıkarak çeşitli çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar katılımcıların bulunduğu ortama yerleştirilmiştir. Katılımcıların çalışmaların oluşturulması sürecindeki davranışları ve çalışmaların sergilendiği 1 hafta boyunca eserlere yaklaşımları gözlemlenmiştir. Katılımcıların gözlem formunda proje sürecindeki sanat eğitiminin amaçları kapsamına 33 ana başlık ve 96 alt başlıkta davranış ve yaklaşımları aynı zamanda çekmiş olduğu fotoğrafların sırasıyla değerlendirilmesi sonucunda 3 değer üzerinden puanlanarak sonuca gidilmiştir. Alt amaçlara uygun sonuçların genel ortalamasına bakıldığında katılımcıların sanat eğitimlerinin amaçları doğrultusunda %29’unun gelişme göstermediği %45,5’inin gelişme gösterebileceği %25,5’inin ise gelişme gösterdiği sonucuna varılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların gösterdiği gelişme umut verici bulunmuştur. Araştırmanın sonucu olarak. Kamusal sanat projelerinin, anakentlerde bu projelere katılan sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyi düşük ve ortak sanat alanlarından (müze, galeri, vs.) faydalanamayan kitlelerin sanat eğitimine katkısı vardır yargısına varılmıştır. 

/ext/belgeler_v_e.swf">