english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Anadolu Üniversitesi
Tez Konusu: Japon baskıresim sanatına genel bakış ve soyut eğilimler
Dalı: Baskı Sanatları Anabilim Dalı
Danışman: Saime Dönmezer
Hazırlayan: Selvihan Kılıç
Yer / Tarih: Eskişehir/2007

Sanatsal üretim yöntemlerinden biri olan baskıresim sanatının temeli M.Ö. 105 yılında kâğıdın bulunmasına dayandırılsa da günümüzde sanatsal değer taşıyan baskıresimin ilk örnekleri, insanları bilgilendirmek ve resimleri çoğaltmak amacı taşımıştır. Bu dönemde Japonya’da yapılan baskıresimler; tiyatro oyuncularının resimlerini, halktan gelen talep sonucu çoğaltmak için kullanılırken, değişen yaşam koşullarının baskıresimin konularını etkilemesi ile geleneksel Japon baskı sanatının örnekleri verilmeye başlamıştır. İçedönük bir politika izleyen Japonya’nın kapılarını dış dünyaya açması sonucunda Japon sanatı batı kültürünün etkisi altında kalmış ve modern sanat akımlarından etkilenen sanatçıların eserlerinde soyut yaklaşımlar görülmeye başlanmıştır. Modern sanat akımlarının etkisiyle değişen Japon sanatı, günümüzdeki şeklini almış ve soyut eğilimler, baskı sanatının günümüzdeki varlığını sürdürebilmesi için Japon sanatı adına yapılan yeni denemelerle gerçekleştirilmiş ve Japon baskı sanatçılarının soyut sanatı tercihleriyle geleneksel sanata getirdikleri evrensellik, Japon sanatına çağdaş bir yorum katmıştır. Farklı tekniklerin kendi başlarına ve bir arada kullanılmasıyla yeni bir boyut kazanan çağdaş sanat soyut sanatla gelişimini sürdürmüştür. “Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler” adı altında yürütülen tez çalışmasında, dünden bugüne Japon baskı sanatı tarihi, soyut sanat ve soyut sanatın Japon baskı sanatına etkisi, soyut eğilimli Japon baskı sanatçıları ve ürettikleri çalışmalar incelenmiştir. Bu araştırma baskı sanatlarının kaynak eksiği sorununa çözüm olarak önerilmiştir.

/ext/belgeler_v_e.swf">