english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Tez Konusu: Sosyolojik açıdan özgün baskıresim sanatının bugünkü durumu ile ilgili profesyonel sanatçıların görüşlerinin incelenmesi
Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Basri Erdem
Hazırlayan: H. Müjde Ayan
Yer / Tarih: İstanbul/2007

Özgün Baskıresim sanatının, günümüz sanatını nasıl temsil ettiğini ve ihtiyaçlara ne oranda cevap verdiğini saptamak amacıyla bir alan çalışması yapılmış ve sosyolojik açıdan Özgün Baskıresim Sanatının bugünkü durumu ile ilgili profesyonel sanatçıların görüşleri incelenmiştir. Akademik sanat ortamlarında sürekli tartışılan eğitim politikaları, materyal ve insan kalitesinin eksikliği, sivil toplum örgütlerinin yetersizliği, yerel yönetimlerin duyarsızlığı, sosyo-kültürel yaşamın dengesizlikleri Özgün Baskıresim sanatının da sorunları arasında yer alması, bu araştırmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Günümüz Özgün Baskıresim sanatını sosyolojik açıdan değerlendiren ve Türkiye çapında profesyonel sanatçılılarla yapılan bire bir görüşmelere dayanan bu araştırma ile, bu güne kadar herhangi bir yazılı kaynakta gündeme gelmemiş, sorgulanmamış ve çözüm önerileri getirilmemiş birçok veriyi ortaya çıkarma fırsatı doğmuştur. Çalışmanın oluşum sürecinde daha detaylı bilgiye ulaşılabilmesi için üniversitelere ve özel atölyelere gidilerek bire bir görüşmeler yapılmasından dolayı sanatçıların memnuniyetleri gözlemlenmiştir. Sanatçıların Özgün Baskıresim sanatının tarihsel sürecini kendi anılarını da anlatarak tanıklık etmeye çalışmışları bu araştırmaya ayrı bir anlam kazandırmaktadır. Yapılan bu görüşmeler altı bölümden oluşup, içerikleri aşağıdaki gibidir : 1.Bölüm: Sanatçıların içinde bulundukları sanat disiplini ile ilgili genel değerlendirmeler 2.Bölüm: Yaratıcılık, üretim ve paylaşıma yönelik değerlendirmeler. Ayrıca bu alandaki sorunlar ve eleştirileri anlamak 3.Bölüm: Ele alınan sanat disiplininin bugün adına mevcut değerlerini toplumsal bakış açısıyla değerlendirmek ve geleceğe nasıl yansıyacağı konusunda programlar belirlemek, 4.Bölüm: Türkiye’deki Özgün Baskıresim sanatının genel değerlendirmesini yapmak ve sanatçının Özgün Baskıresim sanatına olan katkılarına dair öz eleştirisini almak, 5.Bölüm: Teknolojik gelişmelerin plastik çözümlemeler bakımından ele alınışı ve materyal kullanımını değerlendirmek, 6.Bölüm: Özgün Baskıresim eserlerinin sergileme ve satışına yönelik değerlendirmelerini saptamak. 

/ext/belgeler_v_e.swf">