english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
Tez Konusu: Robot ile Mozaik Dizme Otomasyonu
Dalı: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Ali Oral
Hazırlayan: Esra Pınar İnal
Yer / Tarih: Balıkesir/2006

Mozaik sanatı; günümüzden 8000 yıl kadar önce ortaya çıkmıs olmasına ve günümüzde hala büyük bir ragbet görmesine ragmen, araç ve malzemelerin gelismesi dısında mozaik yapımında kullanılan teknik degismemis ve hep el ile icra edile gelmistir. Tez çalısmasında; mozaik desenlerinin, el ile dizilisi yerine gelistirilen bir yazılım vasıtasıyla kontrol edilen dört serbestlik dereceli bir kartezyen robot tarafından dizilmesi gerçeklestirilmistir. Tez çalısmasının birinci asamasında; mozaik sanatının tarihsel gelisimi ve geçmisten bugüne mozaik yapımı hakkında bilgi verilmistir. Mozaik dizme otomasyonu konusunda yapılan çalısmalar belirtilmis, çalısmanın amacı ifade edilmistir. kinci asamada; mermer tasların dizilmesinde kullanılacak olan dört serbestlik dereceli kartezyen robotun tasarlanması ve imal edilmesi hakkında bilgi verilmistir. Robotun mekanik ve elektronik donanımını olusturan kısımlar ele alınmıs ve incelenmistir. Üçüncü asamada; mozaik dizme otomasyonu için gelistirilen algoritma açıklanmıstır. Bu yazılım ile; herhangi bir BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım) programında çizilen mozaik deseninin yorumlanarak desen içerisindeki tüm mermer parçalarının geometrik özellikleri elde edilmis ve bu veriler kullanılarak mermer tasların belirli bir noktadan alınarak deseni içindeki koordinatlarına yerlestirilmesi gerçeklestirilmistir. Dördüncü asamada; deneysel olarak SolidWorks BDT programında çizilen ve dxf formatında kaydedilen çesitli mozaik desenlerinin imal edilen robot tarafından dizilmesi gerçeklestirilmistir. ANAHTAR KELMELER :Robot/Kartezyen Robot/Mozaik/Otomasyon 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">