english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Selçuk Üniversitesi
Tez Konusu: Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri
Dalı: Resim--İş Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Adnan Tepecik
Hazırlayan: Hüseyin Elmas
Yer / Tarih: Konya/1998

ÖNSÖZ

Başlangıcından bugüne Türk resim sanatı farklı boyutlarıyla ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır. Halen Cumhuriyet öncesi ile Cumhuriyet sonrası çağdaş Türk resminin gelişimini aydınlatma yolunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak akademik ve popüler düzeyde süren günümüz sanat yazarlığının son yıllardaki ulaşmış olduğu nokta düşünüldüğünde bu çalışmalarında yeterli olduğu söylenemez.

Özellikle, 1940'lı yıllarda ağırlık kazanan ve günümüze değin süren Türk resminin kimlik arayışlarına yeteri kadar ilgi gösterilip, bu arayışa imkan veren sosyal, siyasal ve kültürel koşulların oluşumu ve hu oluşumun sanatçılara yansıyan boyutları yeterince aydınlatılmamıştır.

Bizim de, Yrd. Doç. Dr. Alaybey Karoğlu danışmanlığında "Nakkaş Osman ve Levni'ye Ait Surnâme Minyatürlerinin Kompozisyon ve Renk Açısından İncelenmesi" konulu Yüksek Lisans Tezini hazırladığımız (S. Ü. S. B. E., Resim Eğitimi Anabilim Dalı, Konya - 1994) günden beri üzerinde düşündüğümüz "Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri" konulu bir araştırmanın bu husustaki bir boşluğu doldurabileceği yönünde olmuştur.

Bu amaçla, görüşlerini aldığımız Sayın Prof. Dr. Nihat Boydaş, Sayın Yrd. Doç. Dr. Adnan Tepecik, Sayın Yrd. Doç. Dr. Alaybey Karoğlu ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Tahsin Samur'un olurlarıyla bu konu doktara tez konusu olarak belirlenmiştir.

Kapsamlı bir araştırma sonunda ortaya çıkan bu çalışmanın ilk aşamalarından bu yana bir çok kişinin önemli katkı ve yardımları olmuştur. Çalışmanın ilk aşamalarındaki yardımlarından dolayı, Prof. Dr. Nihat Boydaş'a ve Doç. Dr. Ali Baş'a, başlangıçtan itibaren her türlü yardımlarını benden esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Alaybey Karoğlu'na, değerli bilgilerinden her zaman faydalandığım hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Adnan Tepecik'e ve eşim, meslektaşım Sündiis Elmas'a katkı, yardım ve destekleri için saygı ve şükranlarımı sunarını.

Konya 1998 Hüseyin Elmas

/ext/belgeler_v_e.swf">