english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Anadolu Üniversitesi
Tez Konusu: Reklamlarda Karikatürün Kullanımı
Dalı: İletişim Sanatları Anabilim Dalı
Danışman: Hıfzı Topuz
Hazırlayan: Atila Özer
Yer / Tarih: Eskişehir/1985

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR ŞEKİLLER
BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ
 
A. SORUN
1KARİKATÜfiNEDİRY
a) Karikatürün Dünyadaki Gelişimi
b) Karikatürün-Türkiye • deki. Gelişimi
c) Karikatürün İletişim Aracı Olarak :  Değerlendirilmesi 
 
2. REKLAM NEDİR? 
a) Reklâmcılığın Dünyadaki Gelişimi
b) Reklâmcılığın Türkiye'de Gelişimi
c) Reklâmın İletişim Kuramı İçerisinde Değerlendirilmesi 
 
3. REKLAMLARDA KARİKATÜR
B. YÖNTEM
1. ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI 
2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
3. SINIRLILIKLAR.
4.  EVREN VE ÖRNEKLEM
5. BİLGİ TOPLAMA VE TEKNİKLERİ
6. ARAÇ VE TEKNİKLERİN UYGULANMASI 
7. TOPLANAN BİLGİLERİN ANALİZİ
İKİNCİ BÖLÜM BULGULAR VE YORUM
A. BASIN REKLAMLARINDA KARİKATÜR
B. ÇİZER/GRAFİKER ANKETİ
 
KİŞİSEL BİLGİLER
1. ÇALIŞMA YERİ
2. ÖĞRENİM DÜZEYLERİ
3. MESLEKİ DENEYİMLERİ
 
C. KARİKATÜRÜN REKLÂMA ETKİSİ
D. KARİKATÜRLÜ REKLÂMLARIN KULLANIM ALANLARI
E. KARİKATÜR REKLÂMLARDA ÜSLÜP
F. KARİKATÜR REKLÂMLARIN HEDEF KİTLESİ
G. REKLÂMIN KARİKATÜRLE"GÖRSELLEŞTİRİLMESİNİN
 
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
H. REKLâm İÇİN KARAR VERENLER
I. KARİKATÜR REKLÂMLAR
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SONUÇLAR VE ÖNERİLER
A. SONUÇLAR
B. ÖNERİLER
 
KAYNAKÇA 
EKLER
1. ÇİZER/GRAFİKERLERE YÖNELİK ANKET FORMU
 

/ext/belgeler_v_e.swf">