english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Laserle kaplama kesimi ve ağaç kakmacılığı üzerine bir araştırma
Dalı: Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Rahmi Aras
Hazırlayan: Fatih Alıcı
Yer / Tarih: Ankara/2006

Bu çalışmada, ağaç kakmacılığında laser kullanım imkânları ile laser teknolojisinin ağaç kakmacılığına sağladığı avantajların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla kakma tekniğinde üretim yapan işletmelerde gözlemler yapmak sureti ile gelişmiş ülkelerde yaygın kullanım alanı bulan, ülkemizde ise kısmen kullanılan laser teknolojisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, gerek malzemede firenin azaltılması gerekse kakma tekniğinin seri üretimde de uygulanmasını sağlayabilmek için laserli kesim yapan makinelerin kullanılmasının faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak, laser teknolojisinin ağaç kakmacılığında etkin olarak kullanılabilmesi için makineyi kullanan operatörün laserli kesim yapan makineler hakkında eğitim almış olması, bu makinelerin kullanımı esnasında, makineyle birlikte gelen kullanım kılavuzunun çok iyi incelenerek tavsiye edilen bilgiler uyulması, insan sağlığına ve etrafındaki fiziki ortama zarar verebilen bu tip makinelerle çalışırken emniyet tedbirlerine uyması gerektiği, TSE’nin ve makine satıcısının tavsiyelerine dikkat edilmesi gerektiği de belirlenmiştir. 

/ext/belgeler_v_e.swf">