english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: İstanbul Üniversitesi
Tez Konusu: İtalyan Rönesans Heykelinde El Ayrıntısı
Dalı: Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Danışman: Tezcan Yılmaz
Hazırlayan: Çağla Çakın
Yer / Tarih: İstanbul/2003

14. ve 16. yüzyıllar arasında, önce İtalya'da gelişerek, heykel sanatının yeniden önem kazanmasına neden olan Rönesans Dönemi' nde betimlenen insan figüründe el ayrıntısını, 20. yüzyılın son yansında ortaya çıkan bir bakış doğrultusunda, ikonografik anlamlarından bağımsız, tanımlanabilir 'jest'ler bütünü olarak değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 'jest', kültürel bir olgu bağlamında ele alınmış, bu anlamın kendisine yüklediği değişkenlik, kültürler üzerindeki çift taraflı rolü ( biçimlenme -biçimlendirme ) özellikleri nedeniyle tarih içinde 'jest'lerle ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Bu araştırmalar çerçevesinde, 'jest'e yüklenen anlam ve önemin dönemlere göre değişen etki ve önemi belirlenmiştir. Ayrıca 'jest'in, sanatta ifadeyle olan ilşkisinde yönteme dönüşümü de göz önüne alınarak, Rönesans'ın ifade yöntemini oluşturan düşünce sistemleri ve estetik anlayışı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde bu bilgiler doğrultusunda, Rönesans'ı değerlendirirken izlenmesi gereken yöntemler üzerine, bugün ortaya konan tartışmalara değinilmiştir. Dönem sanatı içinde insan figürünün perspektifle kazandığı yeni biçim doğrultusunda, resim ve heykel sanatının evrimi yansıtılmıştır.

Üçüncü bölümde, İtalyan Rönesans heykelinde el ayrıntısının 'jest' olarak incelenmesinde izlenecek yöntem belirlenmiştir. Bundan bağımsız olarak 'jest'in çıkış noktasıyla, insan figürünü hem sanatının ana konusu, hem de onun1 ifade yöntemi olarak benimseyen İtalyan Rönesansı'nın, bu tür bir çalışmada taşıdığı başlangıç niteliği dile getirilmiştir. Ayrıca resim ve heykel sanatlarının kendilerine özgü farklılıklannından dolayı, heykel sanalında, çalışmanın konusunu oluşturan ayrıntıya yaklaşımı değiştirecek çizgiler belirlenmiştir.

Dördüncü bölümde ise, el ayrıntısı 'jest' olarak yorumlanacak örneklerin ayrımında yapıtın içerdiği figür sayısı referans alınmıştır. Çağdaşlarından farklı bir noktaya ulaşan Michelangelo'nun son dönem yapıtlarının konu içerisindeki önemine ayrıca değinilmiştir.

/ext/belgeler_v_e.swf">