english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Anadolu Üniversitesi
Tez Konusu: Heykelde Espas
Dalı: Heykel Anasanat Dalı
Danışman: Aytaç Katı
Hazırlayan: Nurbiye Uz
Yer / Tarih: Eskişehir/1996

ÖZET

Espas, Türkçe karşılığı, derinlik, aralık, boşluk, mekan, uzay, alan, atmosfer, perspektif vb. olan Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kavram, bütün sanatlarda oluştuğu gibi, heykelin üç boyutlu yapısıyla diğerlerinden farklı anlamlan karşılamaktadır.

İnsanda espas, algısal, sezgisel, maddesel ve kavramsal niceliktedir. Heykelde anlamlı hale gelebilmesi için, izleyici ile ilişki içinde olması gerekmekte ve ilk önce kendini maddesel yapıya dayalı algısal bağlantılarla gösterebilmektedir.

Maddesel paketlenmeler, uzaysal yerleşimler temelde görülen espas anlatıcılarıdır.

Bir maddenin en küçük birimleri arasında dahi görülen ve noktasal, çizgisel, yüzeysel, hacimsel espas, sanatta bilimin yardımıyla anlamı ve boyutu değişen, genişleyen haldedir.

Fiziksel nesnelerin insanın bilinç düzeyinde yaptığı uyarımlar ile madde, uzay ve ilişkiler yorumlama sürecine girilir. Bu süreç, algılayan kişiye bağlı olduğu gibi, ölçü, zıtlık, şiddet, tekrar, hareket gibi maddesel etkilere de bağlı bir gelişim göstermektedir. İki-üç boyutlu algılama, şekil, form, derinlik, mekan, hareket algıları bu konuda belirleyici faktörlerdir. Bir sanat eserindeki espas algısı da, bunlara bağlı olarak insanın kişiliğine yönelik uyarımlar yapar.

 

/ext/belgeler_v_e.swf">