english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: İllüstrasyonların ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki görsel etkililik durumlarının değerlendirilmesi
Dalı: Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Ali Düzgün
Hazırlayan: Yasemin Hülya Tontu
Yer / Tarih: Ankara/2008

2007 – 2008 Öğretim yılında yayınlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutulan, İlköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki illüstrasyonların görsel etkililik durumlarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İllüstrasyonların görsel açıdan etkililiği incelendikten sonra, eğitime katkı sağlayacağı yenilikleri ortaya koymakta diğer bir amaçtır. Bu amaçlar doğrultusunda Türkçe ders kitaplarındaki illüstrasyonların grafik tasarımına ilişkin sorularla ankete katılanların görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2007-2008 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında okutulmakta olan Türkçe (1. 2. ve 3.sınıf) ders kitabı oluşturmaktadır. Evrenden tesadüfi örneklem tekniği ile seçilen 6 illüstrasyon çalışması çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanması için hazırlanan anket grafik öğretmenliği ve resim öğretmenliği mezunu 30 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen bulgular tablolara dayanılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonunda şu bulgular elde edilmiştir. - İlköğretim birinci sınıf türkçe ders kitaplarındaki illüstrasyonlarda desen yeterliliği, hedef kitlenin gelişim özelliklerine uygun içerikte düzenlenmesi ve anlamayı kolaylaştırıcı olması yetersiz görülmüştür. Renklerin dikkat çekiciliği, metin ile illüstrasyon arasındaki bağlantı ve illüstrasyonların güdüleyici nitelikte olması kısmen yeterli görülmüştür. İllüstrasyonların tekniği ankete katılanlar tarafından uygun bulunmuştur. - İlköğretim ikinci sınıf türkçe ders kitaplarındaki illüstrasyonlarda metin ile illüstrasyon arasındaki bağlantı, desen yeterliliği, hedef kitlenin gelişim özelliklerine uygun içerikte düzenlenmesi, anlamayı kolaylaştırması ve güdüleyici nitelikte olması ankete katılanlar tarafından yetersiz görülmüştür. Renklerin dikkat çekiciliği, illüstrasyonun özgünlüğü ve sayfa düzeni kısmen yeterli görülmüştür. İllüstrasyonların tekniği ankete katılanlar tarafından uygun bulunmuştur. - İlköğretim üçüncü sınıf türkçe ders kitaplarındaki illüstrasyonlarda renklerin dikkat çekiciliği, desen yeterliliği, hedef kitleye uygunluğu, anlamayı kolaylaştırması, güdüleyici nitelikte olması ankete katılanlar tarafından yetersiz bulunmuştur. Metin ile illüstrasyon arasındaki bağlantı ve illüstrasyonların sayfa düzeni kısmen yeterli görülmüştür. İllüstrasyonların tekniği ankete katılanlar tarafından uygun bulunmuştur. Bu sonuçlara göre bir dizi öneri yapılmıştır. 
 

/ext/belgeler_v_e.swf">