english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tez Konusu: Bilgisayar destekli tasarım eğitiminde vektörel çizim programlarının amblem ve logo (logotype) tasarımlama sürecine katkısı
Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Ahmet Aydın Kaptan
Hazırlayan: Adem Yücel
Yer / Tarih: Samsun/2008

Bu araştırmada, bilgisayar destekli tasarım eğitiminde ele aldığımız; bir araç olarak vektörel programların grafik tasarımlama sürecinde, amblem-logo (logotype) tasarlama sürecine katkısının ne olduğu incelenmiştir. Manuel olarak hazırlanan bir logo çalışmasının bilgisayar ortamında bir vektörel çizim programına aktarılarak üzerinde çalışılması bu süreçte hem çalışma için hem de çalışan için ne gibi katkı sağlayacağı sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada edinilen bulgulara göre belirlenen kıriterler çerçevesinde konuyla ilgili veriler toplanarak bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda vektörel progamların logo çalışmasını oluşururken sağladığı avantajlar göz önünde bulundururlarak çeşitli veriler elde edinilmiştir. Vektör tabanlı ve piksel tabanlı programların karşılaştırılması yapılmıştır. Amblem ve logo hakkında detaylı bilgi verilmiş ve oluşturma süreci uygulamalı bir şekilde aşama aşama anlatılarak bulgular elde edilmiştir. Bu bulguların ışığında sonuca gidilerek çeşitli öneriler sunulmuştur.

 

/ext/belgeler_v_e.swf">