english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Anadolu Üniversitesi
Tez Konusu: Plastik sanatlarda disiplinlerarası etkileşimler ve seramik sanatına yansıması
Dalı: Seramik Anasanat Dalı
Danışman: Kemal Uludağ
Hazırlayan: Veysel Özel
Yer / Tarih: Eskişehir/2007

İnsana ait ve yine insanın gerçekleştirdiği en önemli etkinlik alanlarından biri olan sanat üzerine değişen çağlara ve toplumlara göre farklı tanımlamalar yapılmış ve buna bağlı olarak da sanat disiplinleri farklı sınıflandırılmalar içerisinde ele alınmıştır. Tarihsel süreci içerisinde sayısız tanımlamalarla karşımıza çıkan sanatın, insanın toplumsal yaşamı ile var olduğu düşünülür ve toplumsal yaşamı oluşturan tüm oluşumlar, yapılar ve değerler ile sanat olgusu oldukça yoğun bir ilişki ve etkileşim içerisindedir. Plastik sanatlar içerisinde yer alan disiplinlerin birbirleri ve diğer sanat alanları ile yaşadıkları disiplinlerarası ilişki ve etkileşim sonucunda katı sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan sanat akımlarında disiplinlerarası yaklaşımın oldukça ön plana çıktığı görülmektedir. Günümüzde görsel sanatlar olarak da adlandırılan plastik sanatlar, farklı sanat anlayışlarının oluşmasında oldukça etkili olmuş ve disiplinlerarası yaklaşımı yoğun bir şekilde yaşamıştır. Plastik sanatların bir dalı olan seramik sanatı katı sınırların yıkıldığı çağın sanat anlayışı içerisinde, diğer sanat disiplinleri ile görsellik, teknik, estetik gibi bir çok açıdan etkileşim içerisinde olmuştur. Günümüz sanat yaklaşımı ile ortaya konan seramik eserlerin, farklı disiplinlerden yansımaları üzerlerinde taşıdıkları görülmektedir. Bu araştırmada plastik sanatlardaki disiplinler ile birlikte çağdaş seramik sanatı ve oluşum sürecinde gözlemlenen disiplinlerarası etkileşim ve ilişkiler ele alınmıştır. Sanat olgusu içerisinde yer alan disiplinlerin etkileşimleri ve bunun seramik sanatına yansıması örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">