english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Mimarlık ve sanat: Çakışım boyutlarının irdelenmesi
Dalı: Mimarlık Anabilim Dalı
Danışman: Adnan Aksu
Hazırlayan: Nil Ece Beken
Yer / Tarih: Ankara/2007

ÖZET

Tarih içinde zaman zaman gözlenen ayrılıklara karşın, mimarlığın da diğer tüm sanat dalları gibi kendine özgü araç ve yöntemleri kullanarak ürününü ortaya koyan bir iletişim yolu olduğu, diğer sanatlarla bir bütünü oluşturduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu bütün içerisindeki bileşenler arası çizgiler, bazen kaybolarak birleşim, kesişim ve çakışımlar gibi farklı düzeylerde ilişkiler meydana getirmektedir. Mimarlık ve diğer sanat dalları arasındaki ilişkilerin dile getirmenin tespit etmek kadar zor oluşu ise aralarındaki eylemsel ve kavramsal yapışıklıkların varlığından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, mimarlık ve diğer sanatlar arasındaki bağlantı, aralarında farklılaştıkları noktalar da olduğu göz önünde bulundurularak, çakışım düzeyinde tekrar ele alınmış; bahsedilen ilişkinin nasıl olduğu, elde edilen araştırma strüktürü doğrultusunda; tarihsel, disipliner ve üretimde süreçsel boyutlarda çakışım irdelemeleri yapılarak tartışılmıştır 


/ext/belgeler_v_e.swf">