english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Ege Üniversitesi
Tez Konusu: Emirdağ (Afyon) Yöresi Düz Dokuma Yaygıları
Dalı: Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı
Danışman: Bekir Deniz
Hazırlayan: Harun Ürer
Yer / Tarih: İzmir/1997

 

GİRİŞ
ANADOLU TÜRK KİLİM SANATININ GELİŞİMİ
ANADOLU - TÜRK DÜZ DOKUMA YAYGI TİPLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 
A. KİLİM.
B. CİCİM
C.ZİLİ
D. SUMAK
E. PALAZ/PAL AS
F. TÜYLÜ/TÜLÜ
 
IV. EMİRDAĞ YÖRESİ DÜZ DOKUMA YAYGILAR
1. Emirdağ'ın (Afyon) Kısa Tarihi ve Coğrafi Yapısı
2. Emirdağ Yöresi Düz Dokuma Yaygılarının Tarihi Gelişimi
3. Düz Dokuma Yaygılarda Malzeme ve Teknik Özellikler
a. Malzeme
b. Boya
c. Kalite
d. Dokumada Kullanılan Araçlar
e. Desen
4. Düz Dokuma Yaygılarda Kullanılan Teknikler ve Çeşit Özelliği
a. Kilim Teknikli Dokumalar ve Kilim Çeşitleri
b. Cicim Teknikli Dokumalar ve Cicim Çeşitleri
c. Zili Teknikli Dokumalar ve Zili Çeşitleri
d. Sumak Teknikli Dokumalar ve Sumak Çeşitleri
e. Tüylüler
V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
VI. KATALOG
VH. BİBLİYOGRAFYA
VIII. RESİMLER
 

ÖNSÖZ

Dünya coğrafyasında önemli bir konuma sahip Anadolu, yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere kucak açmış, 1071 Malazgirt Savaşandan sonra da hızlı bir şekilde Türkleşmeye başlamıştır. Arkeolojik buluntulardan elde edilen bilgilere göre; Anadolu dokuma geleneğinin milattan önceki tarihlere kadar indiği görülmektedir.

Kilim ve düz dokuma yaygılar, halı dokumalara göre daha dayanıksızdır. Ele geçen buluntular ise düz dokuma yaygıların tarihi geçmişi hakkında yeterli bilgi verecek düzeyde değildir. Ancak teknik açıdan halı ve düz dokuma yaygıları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Buna göre; iki iplik sisteme dayanan düz dokuma yaygıların, halı örnekleri kadar eski tarihlere dayandığı, hatta hah dokumalara kaynaklık ettiği söylenebilir.

Anadolu Türk Dokumaları ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda, Anadolu'da ele geçen Selçuklu dönemine ait halıların, Orta Asya Türk Dokumalanyla benzerliklerinden söz edilmektedir. Bu sonuca göre; Anadolu Türk dokumalarının, mevcut bir dokuma kültürü ile birlikte, Orta Asya Türk Dokuma Geleneğinin izlerini de yansıtan bir sentez meydana getirdiğini söylemek mümkündür.

Anadolu Türk Düz Dokuma Yaygı Geleneğini meydana getiren ve genellikle kilim adı altında toplanan kilim, cicim, zili ve sumak teknikli dokumalar ne yazık ki hak ettiği yeri ve önemi bulamamıştır. Özellikle batılıların düz dokuma yaygılara karşı artan ilgisi ve bu konudaki çalışmaları, son 15-20 yıl içinde Türk araştırmacıların da konu ile ilgilenmelerini sağlamıştır.

Tez konumuzun kapsamını meydana getiren Afyon-Emirdağ Bölgesi Düz Dokuma Yaygıları, kendine özgü renk, desen ve komposizyon özelliklerine sahip Anadolu'daki çok sayıda dokuma merkezinden biridir. Öncelikle bu çalışmada konunun belirlenmesini sağlayan, çalışmaların sarısında beni yalnız bırakmayan, halı, kilim ve dokuma sanatı ile ilgili zengin kütüphanesini kullanmama izin veren hocam Sayın Prof. Dr. Bekir DENİZ'e ve araştırmalar sırasında büyük bir özveriyle yardım eden eşim Havva ÜRER'e teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca araştırmalarımızda, ulaşım ve kalacak yer konusunda yardımlarını esirgemeyen Emirdağ Kaymakamı Sayın İbrahim AVCrya, Milli Eğitim Müdürü Sayın Raif BAHÇE'ye, Emirdağ Müftüsü Sayın Ahmet ARSLAN'a, çalışmalarımız sırasında ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Ö. Faruk YALDIZKAYA'ya ve evlerinde araştırma yapmamıza izin veren burada isimlerini sayamadığım köylü vatandaşlara teşekkür ediyorum.
Harun ÜRER
İZMİR - 1997

 

 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">