english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Düzlem (Plane) :
  Mekân'ın iki boyutlu, düşey ya da yatay bir uzantısı. Mimari kompozisyonlarda somut değeri olsa da, resimde mekân ve hareket yanılsamasının ön koşuludur. Heykel
Academic Art : 


Art made according to the teachings of an art academy. In the nineteenth century the art academies of Europe became extremely conservative, resisting change and innovation. They came to be opposed to the avant-garde and to modern art generally. The term academic has thus come to mean conservative forms of art that ignore the innovations of modernism.