english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Soyut :
  Zihinsel eylemlerin tümü.  Soyutlanmış olanın, niteliğini ifade eder. Nesnel duyularımızla algılanamayan şey. Sanat eserinde ise bu durum direkt biçimle formla iliş
Arşitrav (Sütun Baş Tabanı) : 

Klasik mimaride sütunların başını örten saçaklığın en alçak parçasını tanımlamak için kullanılan terimdir. Aynı zamanda pencere veya kapı eşiğindeki pervaz anlamına da gelir.