english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Kübizm :
  Kendini geometrik dille ifade eden bir sanat akımı. Doğa görünüşlerinin geometrik parçalanmaya tabi tutup, eseri doğa unsurlarından ve fizik kurallarından kurtarara
Alan Derinliği (Depth of Field- DOF) : 

Üzerinde odaklama yapılan cismin önünde ve arkasında oluşan net/seçik alandır. Bu alan ciminönünde 1/3, arkasında ise 2/3 oranında oluşur. Alan derinliğinin darlığını veya genişliğini etkileyen üç öğe, objektifin odak uzunluğu, kullanılan diyaframın açıklığı, ve cismin fotoğraf makinesine olan uzaklığıdır. Ayrıca bkz. Diyafram açıklığı ve odak uzunluğu.