english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Hacim (Form) :
Heykel gibi, mekânda yer işgal eden bir kütleye veya o o kütlenin genel yapısına dairdir. Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar modle etme (modelling) veya tara
Akütans (Acutance): 

Işığın herhangi bir madde üzerinde kimyasal ya da fiziksel değişim yaratabilme gücü; Film üzerine düşen ışık duyarkatı oluşturan gümüş tuzlarının yapı değişikliğine uğramalarını, siyah metalik gümüşe dönüşerek görüntüyü oluşturma ayarını sağlamaktadır.